Grundloven og demokrati

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Grundloven og demokrati により Mind Map: Grundloven og demokrati

1. Begreber

1.1. Faktaboks

1.2. Magtens tredeling

1.2.1. Den lovgivende (folketinget)

1.2.2. Den udøcende (regeringen)

1.2.3. Den dømmende (domstolen)

1.3. De 5 f'er

1.3.1. Frauentimmere, fattige, folkehold, forbrydere og fjolser

1.4. Gik fra republik til monaki

2. Problemstillinger

2.1. Hvordan er grundloven vigtig for os borgere i Danmark?

2.2. Hvad er enevælde og hvordan kunne det påvirke Danmark at have idag?

2.3. Hvilken indflydelse gjorde den franske revolution på Danmark, siden man nedskrev en grundlov?

2.4. Hvem sad på mag6en da grundloven blev indført og hvilken betydning havde han

3. Kilder

3.1. https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Riges_Grundlov

3.2. http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven.aspx

3.3. http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Danmarks_statsforfatning/Danmarks_Riges_Grundlov

3.4. https://faktalink.dk/titelliste/grun

3.5. http://www.grundloven.dk/

4. Produkt og disposition

4.1. Lave en kopi af grundloven

4.2. Lave vores egen grundlov for skolen

5. Konsekven for idag

5.1. At alle borgere har nogle rammer at holde sig indenfor.

6. Datoer

6.1. 5 juni 1849 blev grundloven skrevet med 100 paragraffer