Zawieranie małzeństw

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Zawieranie małzeństw により Mind Map: Zawieranie małzeństw

1. Dziś

1.1. Malejący wpływ rodziny na wybór partnera

1.2. Uzależnienie od rodziców

1.3. Oddanie się karierze i pasjom

1.4. Odkładanie decyzji o dziecku

1.5. Poparcie dla wolnych związków

2. Kiedyś

2.1. Jedyny sposób dopuszczający pełne życie rodzinne

2.2. Czynny udział rodziny w wyborze partnera

2.3. Łączenie się rodzin w interesie rodziny

2.4. Wzmocnienie pozycji społecznej rodziny

2.5. Podniesienie prestiżu rodziny