Informació

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Informació により Mind Map: Informació

1. Transformació

1.1. Discernir

1.1.1. Informació correcta

1.1.2. Informació incorrecta

1.2. Què fer?

1.2.1. Entendre-la

1.2.2. Aprendre-la

1.2.3. Memoritzar-la

1.2.4. Estudiar-la

1.2.5. Transmetre-la

1.2.6. Altres

2. Cerca

2.1. Llocs

2.1.1. Biblioteca

2.1.2. Escola

2.1.3. Casa

2.1.4. Altres

2.2. Suports

2.2.1. Enciclopèdies

2.2.2. Diccionaris,etc

2.2.3. Internet

2.2.4. Altres

2.3. Eines

2.3.1. Llibres

2.3.2. Ordinadors

2.3.3. Tauletes, Mòbils,etc

2.3.4. Altres

3. Interacció

3.1. Relacions

3.1.1. Persona a persona o persones

3.1.2. Llibres a persona o persones

3.1.3. Suport electrònic a persona o persones

3.2. Compartir-la

3.2.1. Amb ningú

3.2.2. Amb una altra persona

3.2.3. Amb un grup determinat de persones

3.2.4. Amb tothom

3.3. Com fer-ho?

3.3.1. Oralment

3.3.2. Per escrit

3.3.3. On line

3.3.4. Altres