Gina Sneep OA3

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Gina Sneep OA3 により Mind Map: Gina Sneep OA3

1. POP's

1.1. periode 6

1.1.1. feedback

1.1.1.1. Evaluatie

1.2. periode 8

1.2.1. feedback

1.2.1.1. Evaluatie

1.3. periode 10

1.3.1. feedback

1.3.1.1. Evaluatie

2. STARRT's

2.1. feedback STARRT's

2.1.1. Gekregen feedback

2.1.1.1. STARRT nr. 1

2.1.1.2. STARRT nr. 2

2.1.2. Gegeven feedback

2.1.2.1. STARRT nr. 1

2.1.2.2. STARRT nr. 2

2.2. Wat heb ik hiervan geleerd?

3. Artikel ‘Zet jezelf centraal, reflectie werkt’

3.1. Persoonlijke mening

3.1.1. Gekregen feedback

3.2. Mening medestudent

3.2.1. Gegeven feedback

4. Examenproduct

4.1. Plan van aanpak

4.2. Reflectie