De ideale school van Linda

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Rocket clouds
De ideale school van Linda により Mind Map: De ideale school van Linda

1. Algemeen onderwijs

1.1. Voortgezet onderwijs

1.1.1. Doorstroom van en naar andere niveaus mogelijk

1.1.2. Speciaal programma reduceren zittenblijvers

1.1.3. Vaste niveaus, versnellen mogelijk

1.2. VMBO GL & TL

1.2.1. Economie en Ondernemen

1.2.2. Zorg en Welzijn

1.2.3. Media, vormgeving en ICT

1.2.4. Dienstverlening en producten

1.3. HAVO en VWO ath en gym

1.3.1. Cultuur en Maatschappij

1.3.2. Economie en Maatschappij

1.3.3. Natuur en Gezondheid

1.3.4. Natuur en Techniek

2. Moderne inrichting

2.1. Aangepaste ruimtes per onderwijsniveaus

2.1.1. Prikkelende ruimtes

2.1.2. Mediatheek

2.1.2.1. Stiltewerkplekken

2.1.2.2. Studieruimtes

2.1.2.3. Vakwerkplekken

2.2. Vaklokalen

2.3. Aangepast aan de interesses leerlingen

2.3.1. Veel kleur

2.4. Toegankelijk voor minder valide kinderen

2.5. Kantine (gezonde voeding)

3. Gestructureerd qua organisatie

3.1. Vaste roosters per half jaar

3.1.1. 60 minuten per les

3.2. Vaste vakken per onderwijsniveau

3.2.1. Gegeven vakken hebben betrekking op een thema

3.3. Aangepast rooster voor kinderen met extra begeleiding

3.4. Gebruik van boeken en iPads

4. Passend onderwijs

4.1. Iedere leerling is welkom

4.1.1. Autismespectrumstoornis

4.1.2. Dyslexie & Dyscalculie

4.1.3. Hoogbegaafdheid

4.1.4. Faalangst

4.2. Onderwijs op maat

4.3. LWOO

4.4. Aangepast naar de behoeftes van de leerling

4.5. Mentor

4.6. Ouders

4.7. Schoolondersteuners

4.8. Vakleerkrachten

4.9. Pedagoog

4.10. Psycholoog

4.11. Instanties

5. Contact met ouders

5.1. Open dagen

5.2. Nieuwsbrieven & Post

5.3. Ouderavonden

5.4. Mail

5.5. Website en Facebook

5.6. Skype

6. Bestuur

6.1. Persoonsgericht

6.1.1. Directie

6.1.2. Afdelingsleiders

6.1.3. Mentoren

6.1.4. Leerlingbegeleiders/mentoren

6.1.5. Leerkrachten

6.1.6. Vakgroepen

6.1.7. Ondernemingsraad

6.1.8. Medezeggenschapsraad

6.1.9. OOP

7. Zorgteam

7.1. Vertrouwenspersoon

7.2. Intern begeleiders

7.3. Maatschappelijk werker

7.4. Pedagoog

7.5. Psycholoog

7.6. Instanties

8. Talentprogramma's

8.1. Sport

8.2. Muziek