Maria Montessori Lyceum

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Maria Montessori Lyceum により Mind Map: Maria Montessori Lyceum

1. Montessori

1.1. HAVO, VWO

1.2. 2 jaar brugklas

1.3. Leerlinggericht: 'Help mij om het zelf te doen'.

1.4. Openbaar

2. Waarden

2.1. Respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen

2.2. Veilige leeromgeving

2.3. Leerling leert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar studie

3. Vakken

3.1. Talen

3.1.1. Uitwisseling buitenlandse studenten

3.2. Kunst & Cultuur

3.2.1. Drama

3.2.2. Muziek

3.2.3. Handarbeid

3.2.4. Tekenen

3.2.5. Kunst geschiedenis

3.2.6. Excursies

3.3. Lichamelijke Opvoeding

3.4. Aandacht voor lezen en schrijven; niet alles digital aanleveren

3.5. Individuele en groeps opdrachten

3.6. Praktische en theoretische vakken

3.7. Leren omgaan met sociale media

4. Organisatie

4.1. Afdelingshoofden

4.1.1. Onderbouw

4.1.2. Bovenbouw

4.2. Docenten

4.2.1. Mentoren

4.2.2. Zij-instromers; leraren met praktijk kennis

4.3. Decaan

4.4. Schoolraad

4.4.1. Docenten

4.4.2. Ouders

4.4.3. Leerlingen

4.5. Concierges

4.6. Onderwijs assistenten

4.7. Directie

5. Leerling begeleiding

5.1. Huiswerk school

5.2. Studie begeleiding

5.3. Stages

5.4. Bijles in kleine groepen

5.5. Optie voor 1 op 1 begeleiding

6. Inrichting

6.1. Toegangelijk voor minder validen

6.2. Veel natuurlijk licht

6.3. Grote bibliotheek

6.3.1. Pratende boeken collectie

6.4. Stille werkruimtes

6.5. Schoolplein met gras, bomen en buitentafels

6.6. Lerarenruimte met terras

6.7. Praktijkruimtes

6.8. Lokalen met interactieve whiteboards

6.8.1. Geen mobiele telefoons aan in klaslokalen

6.9. Kantine

6.9.1. Promotie gezonde voeding

6.10. Planten en kunst (door studenten gemaakt)

6.11. Niet roken

6.12. Aula met toneel

6.13. Muziek lokaal met studio

7. Passend Onderwijs

7.1. Ondersteuning dyslexie en dyscalculie

7.2. 'Time Out' ruimtes

7.3. Begeleidingsplannen

7.3.1. Evaluatie gesprekken

7.4. Contact met ouders

7.5. Zorgteam

7.5.1. Orthopedagoog

7.5.2. Toegang tot externe psycholoog

7.5.3. Vertrouwenspersoon