登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Træer により Mind Map: Træer

1. Grænkornene i bladene laver respiration I mitokondrier

1.1. Yderst på træet er der bark inden under det er der sikar/sukker vedkar h20 og ved

2. PH værdien er vigtig for dyr og planter hvis den er lav er det næsten kun svampe der kan leve der men hvis pH værdien er høj i jorden kan mange dyr og planter leve der

2.1. De fleste nedbrydere lever i det øverste lag af jorden de æder organisk dødt materiale for at få stof og energi

2.1.1. De dyr der hjælper mest med nedbrydningen er bænkebidere Mider regnorme og tusindben

3. Ask

3.1. Bladene fra asketræet er meget store og ligner mange små blade der sidder sammen frugterne sidder i klasser og kan hænge på de nøgne træer igennem vinteren

3.1.1. Asken vokser naturligt i størstedelen i Europa

3.1.1.1. Asken kan blive op til 40 meter i Danmark

3.1.1.1.1. Asken kan blive fra 200-300 år gamle

4. Birk

4.1. Bladene fra birk er små og har takker i kanten

4.1.1. De kan blive op til 100 år gamle men man fælder dem når de er 60-70 år gamle

4.1.1.1. De udbreder sig ved hjælp af vinden

5. Bøg

5.1. Bøgetræers blade er glatte men har små hår frugterne kaldes bog

5.1.1. Den findes i Europa Asien og Nordamerika

6. Eg

6.1. Egetræets blade er bugtede ude i siden og ligner ikke blade fra andre træer frugterne kaldes agern

6.1.1. De findes i Europa Asien Nordamerika og Nordafrika

7. Rødgran

7.1. Rødgran har blade der er formet som nåle frøerne sidder i kogler

7.1.1. De kan blive op til 40 meter høje I Danmark

7.1.1.1. Den findes i Europa

8. Skovfyr

8.1. Skovfyr har blade der er formet som nåle frøerne sidder i kogler

8.1.1. Den er i Europa

9. Anemoner

9.1. De er udbredt på alle kontinenter undtagen Antarktis

9.1.1. Der er mange arter af anemoner den der er mest udbredt i Danmark er den hvide anemone

10. Dunet steffensurt

10.1. Det er en 15-40 cm høj urt

10.1.1. Den er udbredt i Europa og Nordamerika

10.1.1.1. Dechar hvide kronblade

11. Kulstofkredsløb

11.1. Når solen skinner laver planterne fotosyntese Som binder kulstoffet i kuldioxid Som bliver til kulhydrater og i processen frigør det ilt Det sker mest i nye skove hvor træerne vokser hurtigt

12. Fødekæde

13. Skyggeskov

13.1. I en Skyggeskov kommer der ikke særlig meget lys ned i skovbunden

13.1.1. Grunden til at der ikke kommer særlig meget lys ned i skovbunden er fordi træerne dækker for solen

14. Lysskov

14.1. I en Lysskov kommer der meget lys ned i skovbunden