Speciální teorie relativity 5R

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Speciální teorie relativity 5R により Mind Map: Speciální teorie relativity 5R

1. Přesahy

1.1. M

1.2. Bi

1.3. Ch

1.4. Z

1.5. ostatní

2. Úkoly

2.1. Graf závislosti hmotnosti na rychlosti

2.2. Graf závislosti energie na rychlosti

3. Úlohy

4. Odkazy

4.1. weby

4.2. videa

4.3. obrázky

5. Učební texty

6. Učivo

6.1. Vnímání prostoru a času klasickou mechanikou

6.1.1. Princip relativity

6.1.2. Bodová událost

6.1.3. Galileiho transformace

6.2. Michelsonův přínos

6.2.1. Světelný éter

6.2.2. Michelsonův pokus

6.2.3. Michelsonův interferometr

6.3. Relativistický pohled

6.3.1. Speciální teorie relativity

6.3.1.1. Lorentz a Poincare

6.3.1.2. 1. postulát

6.3.1.3. 2. postulát

6.3.2. Obecný princip

6.4. Relativistická kinematika

6.4.1. Lorentzova transformace

6.4.2. Kontrakce délky

6.4.3. Dilatace času

6.4.4. Relativnost současnosti

6.4.4.1. Minkowského prostoročas

6.4.5. Relativistické skládání rychlostí

6.5. Relativistická dynamika

6.5.1. Síla

6.5.2. Hybnost

6.5.3. Energie

6.5.3.1. Klidová energie

6.5.3.2. Vztah pro energii

6.5.4. Hmotnost

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP