Ontwikkeling van de mens

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Ontwikkeling van de mens により Mind Map: Ontwikkeling van de mens

1. Check out http://www.mindmeister.com/services/tools/geistesblitz_widgets

2. volwassenen van 21 tot 65 jaar. http://artikelen.foobie.nl/leven/de-sociale-emotionele-ontwikkeling-van-kind-naar-volwassen-persoon/

3. Adolescent van 16 tot 21 jaar.http://www.scholieren.com/werkstukken/23717

4. Kleuter van 4 tot 6 jaar. http://www.scholieren.com/werkstukken/26819

5. puber van 12 tot 16 jaar. http://www.scholieren.com/werkstukken/23717

6. peuter van 2 tot 4 jaar. http://www.kinderinfo.nl/peuter.asp

7. basisschool kind (bovenbouw/onderbouw) van 4 tot 12 jaar.http://www.scholieren.com/werkstukken/26819

8. dreumes van 1 tot 2 jaar. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind

9. baby van 0 tot 1 jaar.http://www.babyinfo.nl/

10. bejaarden van 65+ jaar.http://xeniia.websitemaker.nl/vanbabytot/270638

11. Nieuw knooppunt