Engels adviesopdracht

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Engels adviesopdracht により Mind Map: Engels adviesopdracht

1. kiezen we een of meer skills uit?

1.1. communiceren?

2. groep 7/8

2.1. wat doen andere scholen

2.2. wat zijn de kerndoelen

2.2.1. in samenhang met andere vakgebieden

2.3. wat doen andere landen

3. 21st century skills

3.1. kennissamenleving

3.1.1. social media

3.1.1.1. postcrossing?

3.1.2. Whats app

3.1.3. Skype

3.1.4. Facebook

3.1.5. Twitter

3.2. LOI

3.2.1. samenwerken 'nieuwe werken'

3.2.2. partnerschap in advisering

4. methodes

4.1. zijn er methodes die aan 21st century skills voldoen

4.1.1. Groove me?

4.1.1.1. uitgeverij Blink

4.2. is er geld voor een nieuwe methode

4.2.1. proeflicensie?

4.2.2. zeer waarschijnlijk niet

4.3. Huidige methode: Hello World

5. materiaal

5.1. authentiek engels materiaal?

5.2. oude of nieuwe materiaal?

5.3. leerlingen zelf materiaal?

5.4. digitaal of fysiek (bijvoorbeeld brieven)?

6. zelf ontwerpen

6.1. leerkrachten

6.2. leerlingen

7. projectmatig

7.1. tegenstelling klassikaal onderwijzen

7.1.1. uit boekjes?

7.1.2. cd's?

7.2. Via internet samenwerken met leerlingen uit Engelstalige landen.

7.2.1. open opdracht met kaders

7.2.1.1. zelf onderwerp kiezen

7.2.1.1.1. eerst in het NL opstellen, dan vertalen mbv digitaal woordenboek

7.2.1.2. Skype of mail via computer

7.2.1.3. evt. briefpapier, enveloppen en postzegels

7.3. Of juist individueel?

8. innovatief

8.1. integreren 21st century skills en eventueel andere vakken?

8.1.1. taal, Nederlands, vertalen

8.1.2. burgerschap

8.1.2.1. iets met de vluchtelingenkinderen?

8.1.2.1.1. Engels als voertaal om ze bv Nederlands te leren?

9. voorbereiding

9.1. geen of weinig extra belasting voor leerkracht

9.2. leerkrachten deskundigheid

9.3. leerlingen die zelf opdrachten voorbereiden

9.4. leerlingen vaardigheden

10. hoeveel tijd in de klas

10.1. per week

10.2. in projectvorm

10.2.1. Een week een project op school.

10.2.1.1. in juni uitvoeren, na de CITO bv

10.3. Gaan leerlingen er in hun vrije tijd mee aan de slag?

11. materiaal

11.1. ipads

11.2. ict

11.3. computers

12. twee- en drietalige scholen

12.1. Facebook pagina (Friesland)

12.2. Trije Doarpen Skoalle

12.2.1. informeren naar wat zij doen met internationaal contact