Imperialismen (1870-1914)

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Imperialismen (1870-1914) により Mind Map: Imperialismen (1870-1914)

1. Afkoloniseringen

1.1. 3 processer i afkoloniseringen

1.1.1. Den første fase bragte uafhængighed til Asien og Mellemøsten

1.1.2. I den anden fase blev de fleste lande i Afrika uafhængige

1.1.3. I den tredje fase blev de sidste kolonier i Afrika uafhængige af Portugal.

2. Definitionen på imperialisme:

2.1. "Imperialisme var først og fremmest en politisk og økonomisk bevægelse, men ønsket om at sprede den euromulighed og vilje til at styre sig selv".

2.2. Dvs. En stormagts stræben efter at beherske og udbytte fremmede lande, især m.h.t. landenes råstoffer.

3. Kultur imperialismen

3.1. Hvor et land forsøger at udbrede sin kultur og sine værdier til andre lande.

3.1.1. Direkte tilstedeværelse , ved brug af hård magt (eks. Amerikanske baser, nye regeringer i Mellemøsten/Afghanistan der er mere eller mindre pro-vestlige)

3.1.2. Gennem blød magt ("Soft power") og indirekte påvirkning (eks. reklamer, Mc’Donalds, amerikanske serier + amerikanske musik.)

4. Imperialisme er latin betyder "at befale".

4.1. Begrebet imperialisme stammer fra det romerske imperium, hvor én stat - Rom underlagde sig mange lande og derigennem skabte et verdensrige.

5. Formelle imperialismen

5.1. Direkte/absolut kontrol = Hvor en magt går ind og styre hele landet. Man er til stede og knytter til moderlandet.

6. Uformelle imperialismen

6.1. Indirekte kontrol over hele landet = Fås ved at der kommer bestikkelse ved landets leder. Investeringer for mere magt.

7. Årsager bag den imperialistiske politik

7.1. Økonomisk grunde

7.2. Politiske grunde

7.3. Kulturelle grunde

8. Imperialismens betydning for det afrikanske kontinent

8.1. Manglende selvtillid.

8.2. Manglende anerkendelse.

8.3. Ingen fokus på de gode historier.

8.4. Synet på Afrika: Voldeligt og fattigt.

8.5. De kan bl.a. ikke få et demokrati til at stå, da de er ”dovne” og ikke organiserede.

9. Im­pe­ri­a­lis­mens stor­mag­ter

9.1. Stor­bri­tan­ni­en og Frankrig, men de nye eu­ro­pæi­sk­e lande, som fx Tyskland, Italien og Belgien begyndte også at blande sig i kapløbet. De sidst ankomne lande var Japan og USA.