Læringsmålstyret undervisning

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Læringsmålstyret undervisning により Mind Map: Læringsmålstyret undervisning

1. Film - læringsmålstyret undervisning dansk 3. klasse - fra Filmkompagniet (25min).

2. Litteratur

2.1. Film - læringsmålstyret undervisning 7. klasse - fra Filmkompagniet (25min).

2.2. Youtube - playliste omkring læringsmål

2.3. KvaN 101 - målstyret undervisning

2.4. Styr på mål - Bodil Nielsen - primært dansk med mange praksiseksempler

3. Relationsmodellen

3.1. Det gode læringsmål - sådan gør du

3.2. Undervisningsaktiviteter

3.3. Tegn på læring

3.4. Evaluering

4. Til PLC

4.1. Ideer til arbejdet:

4.1.1. Gør det selv

4.1.2. Læringsmål laves i fællesskab med de andre vejledere.

4.1.3. Opdel i fagområder

4.2. Bekendtgørelse - skalopgave - §2,E

4.3. Kom godt i gang med læringsmålstyret undervisning - portalen på EMU

4.4. PDF - Inspiration til arbejdet med læringsmål

4.5. Søgning på EMU i faget - alle har læringsmål. Ex: dansk.

4.6. EMU PLC Hjemmeside

4.7. Blooms taksonomi - verber til læringsmål

5. Til Læreren

5.1. Mål for eleverne - ikke hver eneste elev

5.2. EMU - find dit fag og fælles mål

5.3. Sådan fomulerer du et godt læringsmål og tegn på læring - EMU Video

5.4. Blooms taksonomi - verber til læringsmål