登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Drikkevand により Mind Map: Drikkevand

1. Spildevand

1.1. Kloarknet

1.2. Husholdninger

1.3. Industrier

1.4. Renseanlæg

1.4.1. Mekanisk rensning

1.4.2. Biologisk rensning

1.4.3. Kemisk rensning

1.4.4. Iltning

1.5. Det er vand vi har smidt ud, så der er kommet bakterier og gasser i

1.6. Spildevandsrensning i danmark fjerner 90-95% af nærinsstofferne i vandet

1.7. Nogle af de overskydene næringsstoffer bliver vasket ud af regnen og ender i vandøb og søer

1.8. Der er for meget plantenæring så dør nogle af planterne

1.9. For meget fosfor og nitrogen gør at er ikke er noget liv.

1.10. Der er meget nitrogen i gylle og så kommer der rester ud i regnvandet

1.11. Milijø

1.11.1. Miljøfremmede stoffer er en betegnelse for en meget stor gruppe af vidt forskellige stoffer

1.11.1.1. De er oftest menneskeskabte og forekommer ikke naturligt i miljøet

1.11.1.1.1. Kemikalie- og malerrester skal holdes helt væk fra afløbet

2. Vandforbrug

2.1. Grundvandet bliver pumpet op af vandpumper

2.2. Toilet, bad, vask,

2.3. Hvidvare

2.4. Tøjvask

2.5. Man bruger alt for meget vand uden at tænke over det

2.6. En familie bruger omkring 200.000 liter om året

2.7. Vi bruger ca. 117 liter pr. døgn

2.8. Vi bruger pr. person 92 liter så det er under gennemsnittet

2.9. Man skal helst bruge under 100 liter pr. døgn pr. person, men det er svært

2.10. Vi bruger for meget vand

3. Vandets Kredsløb

3.1. Regnvand

3.2. Samling

3.3. Fordampning

3.4. Solen opvarmer havet så det fordamper

3.5. Det løber rundt gennem alle flader i grundvandet og i floder og søer og havet

3.6. Havet og solen

3.7. Det er det samme vand der er i kredsløbet

4. Grundvand

4.1. Kilder

4.2. Vand under jorden

4.3. Regnvand der siver ned i jorden så bliver det til grundvand

4.4. Der er kun 3% ferskvand på Jorden, og 97% er saltvand

4.5. Grundvandsmagasiner

4.6. Det tager lang tid at trænge ned til grundvandsmagasinet

4.7. Der er huller i jorden ligesom en svamp, og når de er fyldt kommer grundvandet

4.8. Vi er med til at forurene grundvandet

4.9. Vi pumper grundvandet op i vandhanen til drikkevand

4.10. Nogle gange ligger grundvandet tættere på overfladen, og andre gange ligger det langt nede

4.11. Det siver ned hele tiden ned indtil det rammer et lerlag eller et kridtlag, eller også så rammer det grundfjeld

4.12. Der skal være balance imellem grundvand, og det vand man putter noget i

4.13. Man må ikke pumpe for meget vand op

4.14. Vandet kommer hurtigere igennem grus end sand, fordi der er større huller i gruset

4.15. Man bruger mange sprøjtemidler, for at få de dumme planter væk

4.15.1. Srøjtemidlerne forudrener grundvandet megt, så det er ikke så godt

4.16. Når naturen får tilført for meget plantenæring, kan det være skadeligt. det kalder man for eutrofiering.

4.17. plantenæring består mest af fosfor og nitrogen, det belaster vandløb, søer og havområder.

5. Vandværk

5.1. Vandpumper

5.2. Genbrug af vand

5.2.1. Kloarkvand

5.2.2. Rensning af vand

5.2.2.1. Det kommer gennem et sandfilter og renser for jern og Mangan

5.2.2.1.1. Renses med salt

5.3. 2500 Vandværker i Danmark

5.4. Grundvand ledes fra boringer op til vandværker

5.5. Vandledninger

5.6. Lugter og smager dårligt

5.7. Omkring 40% mangler vand og hvert 15 sekund dør der en af vandmangel

5.7.1. Ca. 66% af arealet i Danmark til landbrug resten til dyr.

5.8. Råvand

5.9. Vandet iltes og filtres på vandværket

5.9.1. Grundvandet løber ned over en trappe for at svovlbrint bliver fordampet væk

5.10. Det der sker er at vandet går fra råvand ti. drikkevand

5.11. 1 Liter vand fra hanen koster 4 øre mens drikkevand på flaske koster 25 kr.

5.12. Det er steder hvor man pumper vand op

5.13. Vandværket skal ligge ca 25 meter væk fra alt andet.

5.14. når man vasker tøj bliver vandet urent

6. Lavet af Andreas og Mads

7. ++