Analyse- og fortolkningstilgange

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Analyse- og fortolkningstilgange により Mind Map: Analyse- og fortolkningstilgange

1. Berettermodellen

1.1. http://anitasklasse2.pbworks.com/w/page/68042914/Berettermodellen

2. De 5 spørgsmål

3. Argumentation og hovedsynspunkter

3.1. http://anitasklasse2.pbworks.com/w/page/89829629/Skriftlig%20argumentation

4. Fortællestil

4.1. http://www.hcandersen.gyldendal.dk/elev/leksartikler/fortaellestil.html

5. Særlige brændpunkter

6. Billedkomposition

6.1. http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/billedkomposition

7. Layout

8. Kildekritisk analyse

9. Tema analyse

10. Det gyldne snit

11. Perspektiv

11.1. http://www.danskfaget.dk/udskoling/litteratur/teksten/perspektivering/?logintime=1449751731

12. Sproglige virkemidler

12.1. http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuelle/DanskLexMellemtrin/sproglige_virkemidler.aspx

13. Nærlæsning

14. Filmanalyse

14.1. http://analysemodel.dk/film/filmanalyse/

14.2. http://anitasklasse2.pbworks.com/w/page/68641119/Filmiske%20virkemidler

14.3. http://anitasklasse2.pbworks.com/w/page/102585406/Tre-akter-modellen

15. Farvesymbolik

15.1. http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Folketro_og_folkemindevidenskab/farvesymbolik

16. Person- og miljøkaraktisitik

17. Aktantmodellen

18. Vinkling

19. Kommunikationsmodellen