Brainstorming om projektopgaven

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Brainstorming om projektopgaven により Mind Map: Brainstorming om projektopgaven

1. Sundhed

1.1. Folkesundhed og -sygdomme

1.2. Overvægt

1.3. Spiseforstyrrelse

1.3.1. Anorexi

1.3.2. Bulimi

2. Menneskerettigheder

2.1. Ret eller pligt

2.1.1. Muhammedkrisen

2.2. De personlige rettigheder

2.3. Love

2.3.1. Den danske grundlov

2.3.2. FN's menneskerettigheder

2.3.3. Menneskerettighedsdomstolen i Haag

3. Korruption

3.1. Transparency International

3.1.1. Danmark som det mindst korrupte land

3.2. Demokrati

3.3. Politistater

4. Tortur

4.1. Terrorisme

4.2. USA

4.3. Avancerede forhørsmetoder