Mijn Ideale school

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Mijn Ideale school により Mind Map: Mijn Ideale school

1. openbaar VO

2. Duurzaam gebouw

2.1. ruime lokalen

2.2. goede ventilatie

2.3. goede klimaatbeheersing

2.4. zonwering

2.5. rolstoelvriendelijk

2.6. goede fietsenstalling

2.7. gymzaal

2.8. goed inventaris

2.9. grote open ruimtes

2.10. aula/kantine

2.10.1. gezonde keuken

3. Leerweg

3.1. BB

3.2. KB

3.3. GT

3.4. Havo

3.5. VWO

4. profielen

4.1. economie

4.2. techniek

4.3. zorg & welzijn

4.4. landbouw

5. Vakken

5.1. Nederlands

5.2. Engels

5.3. Duits

5.4. Frans

5.5. NST/ Natuur- scheikunde en techniek

5.6. Art

5.7. O&O (ontwerpen en ontwikkeling)

5.8. Biologie

5.9. Aardrijkskunde

5.10. Geschiedenis

5.11. Wiskunde

5.12. Economie

5.13. Muziek

5.14. Lichamelijke oefening

5.15. Levensbeschouwing

5.16. Grieks

5.17. Latijn

6. Onderwijsplan

6.1. veilige leeromgeving

6.2. kleine klassen

6.3. kind in zijn/haar 'kracht' zetten

6.4. 'werken- met'onderwijs

6.5. klassikaal

6.6. stages

6.6.1. waarvan 10 uur maatschappelijke stage

6.7. excursies

6.8. mogelijkheid voor begeleiding --> huiswerk, faalangst

7. Organisatie

7.1. korte lijnen

7.2. clusters en vakgroepen

7.3. info avonden

7.4. leerlingenraad

7.5. nieuwsbrieven

8. ICT

8.1. Digiborden

8.2. Mediatheek

8.3. tablets

8.4. It's learning en ouderportaal

8.4.1. digitale registratie leerling (aanwezig)

9. Regels en afspraken

9.1. samen

9.1.1. actieve samenwerking school, leerling, verzorgers

9.2. respect voor elkaar

9.3. anti-pestbeleid

9.4. absentiebeleid

9.5. leerling is tot 16:15 uur beschikbaar voor de school

9.5.1. extra ondersteuning

9.6. onderbouw blijft met tussen uur op school

10. passend onderwijs

10.1. goed netwerk van interne en externe hulp

10.2. +klassen/projecten

10.3. extra taalklassen

10.4. extra tools voor bijlessen

10.5. Dakpanklas

10.6. MIK-Klas

10.6.1. hoogbegaafde 8ste groepers mogen al eerder een kijkje nemen op het VO met minilessen op hoog niveau

11. Buitenschoolse/ extra activiteiten

11.1. drama

11.2. politiek (lagerhuis)

11.3. maatschappelijk betrokken (Hope XL)

11.4. sport

11.5. zang