Rommert College

Keep an overview of your key customer accounts

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Rommert College により Mind Map: Rommert College

1. Directie

1.1. Personeelszaken (HRM)

1.2. Administratie

1.3. OR

1.4. MR

1.5. Financieel

1.6. ICT

2. Sectoren

2.1. Theoretische Leerweg (TL)

2.2. Gemengde Leerweg (GL)

3. Visie

3.1. School met een christelijke grondslag en de daarbij behorende waarden en normen, maar leerlingen en docenten met een andere culturele of godsdienstige achtergrond zijn net zo goed welkom

3.2. Zorgen voor een stabiele omgeving waarin leerlingen zich prettig voelen, zodat ze de goede keuzes kunnen maken en uitgroeien tot sterke jongvolwassenen

3.3. Open en eerlijke, maar bovenal een respectvolle omgang met elkaar. Pesten en discriminatie worden bestraft.

3.4. Zorg dragen voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben

3.5. Meegaan met de technieken van de dag. Vernieuwen betekent niet dat het zomaar slechter is.

3.6. De leerling maakt gegronde keuzes op basis van oriëntaties en snuffelstages, zodat de leerling zich op zijn/haar eigen niveau goed kan ontwikkelen

4. Begeleiding leerlingen

4.1. Mentor

4.1.1. Eerste aanspreekpunt voor leerling

4.2. Zorgteam

4.2.1. Schoolarts

4.2.2. Schoolpsycholoog

4.2.3. Maatschappelijk Werker

4.2.4. Vertrouwenspersoon

4.2.5. Verzuimcoördinator

4.2.6. Decanen

4.2.7. Mentoren

4.3. Trainingen

4.3.1. Sociale Vaardigheden

4.3.2. Planning

4.3.3. Faalangst

4.4. Passend Onderwijs

4.4.1. Extra begeleiding

4.4.2. Aangepast lesmateriaal

4.4.3. Remedial Teaching

4.4.4. Gebruik van hulpmiddelen

5. Omgeving

5.1. Kleine school

5.2. Klassen van maximaal 20 leerlingen

5.3. Aula

5.3.1. met toneel

5.4. School is een rookvrije omgeving

5.5. Elke leerling krijgt een gratis kluisje tijdens schoolloopbaan

5.5.1. Enkel borgsom om onjuist gebruik tegen te gaan

5.6. Binnen & buiten sportlocaties direct aan school verbonden

5.7. Stilte/studieruimtes

5.7.1. Met laptopaansluitingen

5.8. Docentenkamer

5.9. Vaste kantoren

5.10. Vaste lokalen per vak/docent

5.10.1. Ruim opgezette praktijklokalen zodat er prettig gewerkt kan worden

5.11. Ruime mediatheek/computerruimte

5.12. Kantine met zitgelegenheid

5.12.1. tevens intern locatie om praktijkervaring op te doen

5.13. Schoolplein

5.13.1. Zitplekken voor in de pauze

5.13.2. Groen (bomen voor schaduw en rustig uiterlijk)

5.13.3. Ruimte voor ontspanning en recreatie

6. Organisatie

6.1. Sectorleiders

6.1.1. Onderbouw TL

6.1.2. Onderbouw GL

6.1.3. Bovenbouw TL

6.1.4. Bovenbouw GL

6.2. Docenten

6.2.1. Teamleiders

6.2.2. Expertise

6.2.3. Decanen

6.2.4. Mentoren

6.3. Ondersteunend

6.3.1. (technisch) Onderwijs Assistenten

6.3.2. Conciërges

6.3.3. Schoonmaak

7. Activiteiten

7.1. Schoolkrant

7.1.1. Onder leiding van 1 of 2 docenten

7.2. Toneel/drama groep

7.2.1. Onder leiding van 1 of 2 docenten

7.3. Leerlingen Activiteiten Commissie

7.3.1. Onder leiding van 1 of 2 docenten

7.4. Muziekgroep

7.5. Sportevenementen

7.5.1. Tevens intern stagemoment voor leerlingen uit de bovenbouw die iets in de sport willen gaan doen en dat in hun profiel terug laten komen

7.6. Introductiekamp brugklas

7.7. Excursies

7.8. Stages

8. Vakken

8.1. Onderbouw

8.1.1. "Kerndoelen"

8.1.1.1. Biologie

8.1.1.2. Duits

8.1.1.3. Engels

8.1.1.4. Lichamelijke Opvoeding

8.1.1.5. Aardrijkskunde

8.1.1.6. Geschiedenis

8.1.1.7. Nederlands

8.1.1.8. Wiskunde

8.1.1.9. Mentoruur

8.1.1.10. Frans

8.1.1.11. Verzorging

8.1.1.12. Expressie/handvaardigheid

8.1.1.13. NaSk

8.1.1.14. Techniek

8.1.2. Extra ondersteuning

8.1.2.1. Remedial Teaching - Rekenen

8.1.2.2. Remedial Teaching - Nederlands

8.1.2.3. Huiswerkbegeleiding

8.1.3. Snuffelstages jaar 2

8.1.3.1. 3x 1 daagse stage

8.2. Bovenbouw GL

8.2.1. Algemeen verplichte vakken

8.2.1.1. Nederlands

8.2.1.2. Engels

8.2.1.3. Wiskunde

8.2.1.4. Economie

8.2.1.5. Biologie

8.2.1.6. Lichamelijke Opvoeding

8.2.2. Praktijkvak in gekozen sectorrichting

8.2.2.1. Zorg & Welzijn

8.2.2.2. Techniek

8.2.2.3. Groen/Landbouw

8.2.2.4. Economie

8.3. Bovenbouw TL

8.3.1. Vakken vanuit gekozen sector

8.3.1.1. Zorg en Welzijn

8.3.1.1.1. Biologie

8.3.1.1.2. Wiskunde

8.3.1.1.3. keuze uit: Aardrijkskunde/ Geschiedenis/ Maatschappijleer 2

8.3.1.1.4. 2 keuzevakken

8.3.1.2. Techniek

8.3.1.2.1. Wiskunde

8.3.1.2.2. Natuur- en Scheikunde 1

8.3.1.2.3. 2 keuzevakken

8.3.1.3. Economie

8.3.1.3.1. Economie

8.3.1.3.2. Keuze uit: Frans, Duits, Spaans, Wiskunde

8.3.1.3.3. 2 keuzevakken

8.3.1.4. Groen/Landbouw

8.3.1.4.1. Wiskunde

8.3.1.4.2. Natuur- en Scheikunde 1

8.3.1.4.3. Biologie

8.3.1.4.4. 2 keuzevakken

8.3.2. Algemeen verplichte vakken

8.3.2.1. Nederlands

8.3.2.2. Engels

8.3.2.3. Maatschappijleer

8.3.2.4. Kunstvakken (1)

8.3.2.5. Lichamelijke Opvoeding