Problemformulering Hvordan kan man ved hjælp af inkluderende klasseledelse og varierende undervis...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Problemformulering Hvordan kan man ved hjælp af inkluderende klasseledelse og varierende undervisningsformer planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning, der tilgodeser det mangfoldige klasserum? により Mind Map: Problemformulering Hvordan kan man ved hjælp af inkluderende klasseledelse og varierende undervisningsformer planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning, der tilgodeser det mangfoldige klasserum?

1. 1: Emnebegrundelse

1.1. KL og Regeringens inklusionsvisioner

1.2. Inklusion IC3-model

1.2.1. Muligheder med Madkundskab

1.3. It og mediers betydning i de Nye Fælles Mål + Faghæfte 47

2. 2: Gennemførsel og evaluering

2.1. Undervisningsforløb

2.2. Flipped Learning

2.2.1. Multimodalitet

2.2.1.1. Prezi

2.2.2. Læringsstile og flere intelligenser

2.2.3. Læringsfællesskab frem for klasse

2.3. Cooperative Learning

2.3.1. Quiz og byt

2.3.2. Heterogene teams

2.4. Kahoot

2.4.1. Ny evalueringsform

2.4.2. Nyt og kreativt læringsmiljæ

2.5. § 18 undervisningsdifferentiering

3. 3: Inkluderende klasseledelse

3.1. Didaktisk-, relation- og regelledelseskompetence i året 2008 + specialpædagogisk viden i året 14/15

3.2. Læring i sociale fællesskaber

3.2.1. Piaget og Vygotskijs læringsteorier

3.3. Inkluderende GPS terminologi

3.3.1. Skolens pædagogiske diskurs

3.3.2. Rekontekstualisering imellem forskellige kontekster

3.3.3. Habitus

3.3.4. Inklusion vs. eksklusionsprocesser

3.4. KASA tænkning og KRAP

3.4.1. Ekskluderende konsekvenssystemer

3.4.2. Inkluderende konsekvenssystemer

4. 4: Spørgsmål