Bee's ideale school

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Bee's ideale school により Mind Map: Bee's ideale school

1. Visie

1.1. Een school met christelijke waarden en normen, maar leerlingen en docenten met andere culturen/geloven zijn zeker welkom en daar wordt rekening mee gehouden

1.2. Zorgen voor een stabiele omgeving voor leerlingen, zodat zij uit kunnen groeien tot stabiele jongvolwassenen

1.3. Open en eerlijke, maar bovenal respectvolle omgang met elkaar.

1.4. Zorg dragen voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben

1.5. Meegaan met de technieken van de dag

1.6. Keuzevrijheid in ontwikkeling, ook als dat betekent dat de leerling niet zich vooruit knokt op het hoogst haalbare niveau, maar een niveau lager zich veel beter ontpopt en zich daarbij fijner voelt

2. Sectoren

2.1. HAVO

2.2. VWO

3. Organisatie

3.1. Directie

3.1.1. Personeelszaken (HRM)

3.1.2. Administratie

3.1.3. OR

3.1.4. MR

3.1.5. Financieel

3.1.6. ICT

3.2. Sectorleiders

3.2.1. Onderbouw HAVO

3.2.2. Onderbouw VWO

3.2.3. Bovenbouw HAVO

3.2.4. Bovenbouw VWO

3.3. Docenten

3.3.1. Teamleiders

3.3.2. Expertise

3.3.3. Mentoren

3.3.4. Decanen

3.4. Ondersteunend

3.4.1. (Technisch) onderwijs assistent

3.4.2. Conciërges

4. Vakken

4.1. Bovenbouw HAVO

4.1.1. Vaste profielen met - Nederlands - Engels - Maatschappijleer - Lichamelijke Opvoeding - Cultureel Kunstzinnige Vorming - Profielwerkstuk - Mentoruur

4.1.1.1. Cultuur en Maatschappij

4.1.1.2. Economie en Maatschappij

4.1.1.3. Natuur en Gezondheid

4.1.1.4. Natuur en Techniek

4.1.2. Keuzevakken

4.1.2.1. Een of twee keuzevakken naast het vaste profiel, waarbij er ruimte is om buiten de normale kaders te kijken wat er bij de leerling past

4.1.3. Talent ontwikkeling

4.1.3.1. Bijdrage leveren aan activiteiten binnen de school: schoolkrant, toneelgroep, leerlingenraad, bijles geven, activiteitencommissie

4.1.3.2. Maatschappelijke stage

4.1.3.3. Sportklas

4.2. Bovenbouw VWO

4.2.1. Vaste profielen met - Nederlands - Engels - 2e vreemde taal (Duits of Frans) - Maatschappijleer - Lichamelijke Opvoeding - CKV - ANW - Profielwerkstuk - Mentoruur

4.2.1.1. Cultuur en Maatschappij

4.2.1.2. Economie en Maatschappij

4.2.1.3. Natuur en Gezondheid

4.2.1.4. Natuur en Techniek

4.2.2. Keuzevakken

4.2.2.1. Een of twee keuzevakken naast het vaste profiel, waarbij er ruimte is om buiten de normale kaders te kijken wat er bij de leerling past

4.2.3. Talent ontwikkeling

4.2.3.1. Bijdrage leveren aan activiteiten binnen de school: schoolkrant, toneelgroep, leerlingenraad, bijles geven, activiteitencommissie

4.2.3.2. Maatschappelijke stage

4.2.3.3. Sportklas

4.3. Onderbouw

4.3.1. Vaste vakken

4.3.1.1. Nederlands

4.3.1.2. Engels

4.3.1.3. Duits

4.3.1.4. Frans

4.3.1.5. Wiskunde

4.3.1.6. NaSk

4.3.1.7. Handvaardigheid/Tekenen

4.3.1.8. Drama

4.3.1.9. Muziek

4.3.1.10. Verzorging

4.3.1.11. Biologie

4.3.1.12. Lichamelijke Opvoeding

4.3.1.13. Aardrijkskunde

4.3.1.14. Geschiedenis

4.3.1.15. Economie

4.3.1.16. Informatica

4.3.1.17. Mentoruur

4.3.2. Talent ontwikkeling

4.3.2.1. Bijdrage leveren aan activiteiten binnen de school: schoolkrant, toneelgroep, leerlingenraad, activiteitencommissie

5. Omgeving

5.1. Kleine school

5.2. Klassen met max. 20 leerlingen

5.3. Aula

5.3.1. Met toneel

5.4. Geen rooklocatie op school zelf

5.5. Gratis kluisje tijdens gehele schoolloopbaan

5.5.1. Enkel betaling van borg om ervoor te zorgen dat kluisjes netjes worden gebruikt.

5.6. Binnen en buiten sportlocaties direct aan school verbonden

5.7. Stilte/studieruimtes

5.7.1. Met aansluitingen voor laptops

5.8. Docentenkamer

5.9. Vaste kantoren

5.10. Vast lokaal/vaste lokalen per vak/docent

5.10.1. Ruim opgezette praktijklokalen voor een prettige manier van werken

5.11. Ruime mediatheek met binnen- en buitenlandse lectuur en literatuur

5.12. Computerruimtes

5.12.1. Met enkele plekken voor aansluiting van laptops

5.13. Kantine met zitgelegenheid

5.13.1. Aangeboden eten en drinken is daarbij zowel gezond als ongezond, maar met een aangegeven indicatie hoe gezond het product is.

5.14. Schoolplein

5.14.1. Zitplekken voor in de pauzes

5.14.2. Bomen voor de nodige schaduw

5.14.3. Ruimte voor ontspanning/recreatie

5.15. Overdekte fietsenstalling

6. Activiteiten

6.1. Schoolkrantredactie

6.2. Toneel/drama groep

6.3. Leerlingen activiteiten commissie

6.3.1. schoolfeesten

6.3.2. vieringen feestdagen

6.4. Muziekgroep

6.5. Sportevenementen

6.5.1. organisatie door sportklas/bovenbouw met keuzevak BSM

6.6. Introductiekamp voor de brugklas

6.7. Excursies

6.7.1. o.a. werkweek in de bovenbouw

7. Begeleiding leerlingen

7.1. Mentor

7.1.1. Is eerste aanspreekpunt voor de leerling

7.2. Gespreksgroepen

7.2.1. Leerlingen die gepest zijn

7.2.2. Leerlingen van gescheiden ouders

7.2.3. Leerlingen met uiteenlopende trauma's

7.2.4. Leerlingen die (een) ouder(s) hebben verloren

7.3. Zorgteam

7.3.1. Schoolarts

7.3.2. Schoolpsycholoog

7.3.3. Maatschappelijk werker

7.3.4. Vertrouwenspersoon

7.3.5. Verzuimcoördinator

7.3.6. Decanen

7.3.7. Mentoren

7.4. Trainingen

7.4.1. Faalangst

7.4.2. Planning

7.4.3. Sociale vaardigheden

7.5. Passend onderwijs

7.5.1. Extra begeleiding

7.5.2. Aangepast lesmateriaal

7.5.3. Gebruik van hulpmiddelen

7.5.4. Remedial Teaching