Accretio College

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Accretio College により Mind Map: Accretio College

1. Vakken

1.1. Verplicht

1.1.1. Wiskunde

1.1.2. Nederlands

1.1.3. Engels

1.1.4. CKV

1.1.5. Tweede vreemde taal

1.1.6. Maatschappijleer

1.2. Keuzevakken

1.2.1. Economie

1.2.2. Tekenen

1.2.3. Biologie

1.2.4. Scheikunde

1.2.5. Natuurkunde

1.2.6. Techniek

1.2.7. Muziek

1.2.8. Latijn

1.2.9. Filosofie

1.2.10. Lichamelijke opvoeding

1.2.11. Geschiedenis

1.2.12. Handvaardigheid

1.2.13. Tekenen

1.3. Vanaf het derde jaar

1.3.1. Profiel Cultuur/Maatschappij

1.3.2. Profiel Economie/Maatschappij

1.3.3. Profiel Natuur/Gezondheid

1.3.4. Profiel Natuur/Techniek

2. Niveaus

2.1. VWO

2.1.1. Mogelijkheid tot tweetalig onderwijs

2.2. HAVO

2.2.1. Mogelijkheid tot tweetalig onderwijs

2.3. HAVO/VWO (na 2 jaar kiezen)

2.3.1. Mogelijkheid tot tweetalig onderwijs

3. Omgeving

3.1. Gebouw

3.1.1. Vleugel voor creatieve vakken en techniek

3.1.2. Vleugel voor exacte vakken

3.1.3. Vleugel voor talen en overige

3.1.4. Groene omgeving

3.1.5. Studieruimtes

3.2. Faciliteiten

3.2.1. Aula

3.2.2. Studieruimte/mediatheek

3.2.3. Kantine met gezonde voeding

3.2.4. Groene buitenruimte

4. Organisatie

4.1. Directie

4.2. Leerlingondersteuning

4.2.1. Vertrouwenspersoon

4.2.2. Mentor

4.3. Docenten

4.3.1. Mentor

4.4. Medezeggenschap ouders/leerlingen

4.5. Raad van Toezicht

5. Waarden

5.1. Levensstijl

5.1.1. Geen fastfood beschikbaar

5.1.2. Bewust omgaan met afval/milieu

5.1.3. Aandacht voor flora en fauna

5.1.4. Verbod alcohol/roken

5.2. Respect voor elkaar

5.2.1. Overeenkomsten benadrukken

5.2.2. Respect en verbinding tussen etniciteiten

5.3. Veilige plek voor iedereen

5.3.1. Pesten bespreekbaar maken

5.3.2. Oog voor het individu

6. Openbaar Onderwijs

7. Activiteiten

7.1. Culturele uitjes

7.2. Uitwisselingsprojecten

7.3. Debatteren

8. De leerling

8.1. Zelfstandigheid

8.1.1. Studiegroepen

8.1.1.1. Begeleiding van een coach

8.2. Ondersteuning

8.2.1. Mentor per leerjaar

8.2.2. Hulp bij leerproblemen