INFOSOLIDARIA

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
INFOSOLIDARIA により Mind Map: INFOSOLIDARIA

1. ESPAIS DE TREBALL

1.1. AULA - NORMAL

1.2. AULA TALLER

2. GRUPS DE TREBALL

3. MATERIAL

3.1. LOT INICIAL

3.2. MAQUINES D'INTERCANVI

3.3. ZONA DE PECES

4. EINES DE TREBALL

4.1. EINES HARDWARE

4.2. SOFTWARE

4.3. SISTEMA OPERATIU

5. REGISTRE D'INFORMACÓ

5.1. BLOG DIARI

5.2. FITXA DE MÀQUINES

5.3. Temporització de tasques

6. AVALUACIÓ

6.1. Rúbriques

6.1.1. De grup

6.1.2. Individual

6.1.3. Dels registres d'informació

6.2. Coavaluació