Landbrug og landbrugreformen

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Landbrug og landbrugreformen により Mind Map: Landbrug og landbrugreformen

1. New node

2. Svedjebrug

2.1. Første gang i dansk historie der blev dyrket

2.1.1. De ryddede skoven for at få plads til deres marker

2.1.1.1. En af metoderne var at brænde dele af skoven

2.1.1.1.1. Der var også ulemper

2.1.1.1.2. Fx efter et år kunne markerne blive udpint og man måtte derfor fælle mere skov og de gamle marker blev græsset og der kom træer og buske så nogen brugte dem til dyr.

2.1.1.2. For at få fjernet det hele også var det nemmer at luge da der ikke var noget ukrudt og forskeligt tilbage

2.1.2. De brugte træet fra buskene og træerne til brænde efter det havde tørret længe

3. Gravstok

3.1. De første bønder begyndte i 3.500 F.k.t

3.1.1. Hvordan de gjorde jorden klar

3.1.1.1. Usødet bøndernes sten grave finder man man mørke striber på kryds og tværs.

3.1.2. Dengang gjorde de jorden klar med gravestokke og hakker. Senere tog man plove i brug som gjorde det nemmer.

4. Istid

4.1. Stoppede inde midt i Danmark

4.1.1. Det er sand i det vestlige Danmark

4.1.1.1. Og i det østlige Danmark var det mere ler agtig jord.

4.2. Danmark var meget gruset,sandet og leret

4.2.1. Danmark fik mange bakker og mange sten

5. Indhold

5.1. Nitrogen for at planterne kan trives

5.1.1. Nitrogen er der meget af i jordens mineraler

5.1.1.1. Der er mest nitrogen i lerjord

5.1.1.2. Fordi lerjord kan binde nitrogenet

5.1.1.3. Og derfor er lerjord bedre til

5.1.2. I planterester og rødder

5.2. Planter kan optage næring stoffer fra

5.2.1. Humus

5.2.1.1. Forvitring af mineral jord

5.2.1.2. Mineralisering

5.2.2. Rådne planter

5.3. Gødning bliver brugt for det meste hvis jorden ikke indholder nok næringsstof

5.3.1. Næringstoferne ende også et sted

5.3.1.1. Afgrøder som bliver dyrket

5.3.1.2. Forsvinder op i atmosfæren

5.3.1.3. Binder sig til jorden

5.3.1.4. Nogen gange bliver det ledt lige til åer og og søer hvor det kunne forurene vandet.

5.3.1.4.1. Hvor de kan forurener vandet

6. Klima

6.1. Jorden er forskellig efter hvor du er i Danmark

6.1.1. Hvis du er i det vestlige

6.1.1.1. Især i områder hvor der er lerjord

6.1.1.2. Ophobes der meget vand så der ikke er oxygen nok

6.1.2. Kan vinden være så kraftig

6.1.3. At man er nød til at plante træer og buske

6.1.4. Mellem markerne for at sandjorden ikke forsvinder

7. Fæstebrev

7.1. Fæstebunde underskrev et Fæstebrev men godesejeren.

7.1.1. I brevet stod der hvad bonden skulle betale

7.1.1.1. For at ham og familie kunne bo der

7.1.1.1.1. Og for at dyrke af jorden

7.1.1.1.2. Det blev kaldet infæstning og beløbet af det afhængende af jorden.

7.2. New Topic

8. Hoveri

8.1. Bonden skulle også sørge for hovedgårdens marker

8.1.1. Hoverfiret var forskelligt fra gård til gård

8.1.1.1. Bonden skulle stille op med heste vogn og andre gange skulle han bare sende en ud.

8.1.1.1.1. Hans egne gårde måtte vente.

9. Landmilits

9.1. 1701

9.1.1. Fæstebonden var forpligtet til at at stille op til militæret, dengang hed det landmilitsen.

9.1.1.1. Det var det lokale gods der udpegede hvem der skulle stille op til landmilitsen.

9.1.1.1.1. Alle mænd i 1733 fik forbud mod at rejse fra deres egn.

10. Danmark

10.1. Landbruget opstod i bondestenalderen

10.1.1. Landet blev fyldt med marker og skovene blev fældet for at få plads til marker

10.1.1.1. Landbruget i Danmark er ikke det samme som engang det er blevet hurtigere og nemmer at holde.

10.1.1.1.1. Man delte dem engang i tre husmandsgård, gård og herregård.