ปัญหาในหอพัก

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Rocket clouds
ปัญหาในหอพัก により Mind Map: ปัญหาในหอพัก

1. ชั้นวางรองเท้า

1.1. กลิ่นไม่พึงประสงค์

1.1.1. เนื่องจากนิสิตต้องใส่รองเท้าบัดดี้ทั้งวัน ทำให้เกิดการอับชื่น

1.2. ชั้นวางไม่เพียงพอต่อรองเท้า

1.2.1. เกิดจากนิสิตมีรองเท้าหลายคู่

1.3. รองเท้าหาย

1.3.1. เกิดจากต้องใส่รองเท้าบัดดี้เหมือนกัน ทำให้สับสน

1.4. การแก้ปัญหา

1.4.1. ควรมีชั้นว่างรองเท้าเพิ่ม

1.4.2. เพื่อนๆควรเก็บรองเท้าที่ไม่จำเป็นเข้าตู้

2. ภายในหอพัก

2.1. เสียงดัง เนื่องจากมีจำนวนนิสิตอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก

2.2. มีหนู เนื่องจากหอพักไม่สะอาด

2.3. ไม่สะอาด

2.3.1. มีฝุ่น

2.4. มีเเมลงก้นกระดก

2.5. เพดานรั่ว ไม่มีสาเหตุ

2.6. อับชื้น เนื่องจากการถ่ายเทอากาศ

2.7. สัญญาณ WI-FI ไม่ค่อยดีในบางเวลา เนื่องจากเพื่อนๆใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

2.8. นกเข้ามาทำรังในห้องเก็บของ เนื่องจากไม่มีมุ้งลวด

2.9. ห้องเก็บของเล็กเกินไป เนื่องจากของเยอะมาก

2.10. การแก้ปัญหา

2.10.1. ทำความสะอาดหอพักอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นการจัดเวรประจำวัน หรือการรับผิดชอบในพื้นที่ของตนเอง

2.10.2. แจ้งฝ่ายสวัสดิการหอพักเพื่อส่งเรื่องให้มีการจัดการเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ที่ชำรุด

3. อุปกรณ์ / เครื่องใช้ต่างๆ

3.1. ตู้และเตียงชำรุด

3.1.1. เกิดจากทางวิทยาลัยนำเตียงเก่ามาให้เด็ก

3.2. อุปกรณ์ทำความสะอาดน้อย

3.2.1. เนื่องจากส่วนใหญ่ชำรุด

3.3. ลิฟท์บรรจุคนได้น้อย

3.3.1. เกิดจากเป็นลิฟต์รุ่นเก่ามาก

3.4. หน้าต่างไม่มีมุ้งลวด

3.4.1. เกิดจากมุ้งลวดบางส่วนหาย

3.5. ปลั๊กไฟชำรุด

3.6. พัดลมเพดานใช้ไม่ได้

3.7. ตู้ทำน้ำเย็นทำความเย็นไม่ทัน เนื่องจากมีเพียง 1 ตู้ แต่คนใช้งานมี 50 กว่าคน

3.8. ที่ตากผ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากเพื่อนไม่ค่อยมาเวลาซักผ้า ซักอาทิตย์ละครั้ง จึงทำให้จำนวนผ้านั้นเยอะมาก ควรจัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญให้นิสิตใช้บริการ

3.9. การแก้ปัญหา

3.9.1. วิทยาลัยควรดำเนินการแก้ไขโดยด่วน โดยการซื้ออุปกรณ์บางอย่างใหม่ บางอย่างควรซ่อม

4. ห้องน้ำ

4.1. มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เนื่องจากเป็นห้องน้ำรวม มีคนใช้งานเป็นจำนวนมาก

4.2. ส้วมเต็มบ่อย เนืองจากมีคนใช้งานเป็นจำนวนมาก

4.3. อุปกรณ์ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานแล้ว

4.4. ตอนเช้าๆห้องน้ำจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากบางห้องน้ำไม่แรงจึงไม่มีใครใช้ แล้วมาต่อคิวใช้ห้องที่น้ำแรง

4.5. มีนกบินเข้ามาได้ในบางเวลา เนื่องจากต้องเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท ควรติดพัดลมระบายอากาศ

4.6. อ่างล้างหน้าท่อตัน ไม่ทราบสาเหตุ

4.7. น้ำไหลไม่เเรงในบางห้อง

4.8. อากาศถ่ายเทไม่สะดวก

4.9. ไม่มีน้ำยาล้างมือ

4.10. มีตุ๊กแก

4.11. น้ำมีกลิ่น

4.12. การแก้ปัญหา

4.12.1. แจ้งฝ่ายสวัสดิการหอพัก

4.12.2. เบิกงบประมาณเพื่อซื้อน้ำยาล้างมือ อุปกรณ์ทำความสะอาด และน้ำยาดับกลิ่น

4.12.3. ติดพัดลมระบายอากาศ

5. บันได

5.1. แสงสว่างไม่เพียงพอ

5.1.1. เกิดจากบางคนประหยัดไฟเกินควร

5.2. ขนาดเล็ก

5.2.1. ไม่มีสาเหตุ

5.3. เวลาฝนตก น้ำจะท่วมบันได

5.3.1. เกิดจากหน้าต่างไม่มีกันสาด

5.4. การแก้ปัญหา

5.4.1. ควรเปิดไฟตรงบันไดในตอนกลางคืน

6. ห้อง study

6.1. ทีวีดูได้ช่องเดียว

6.1.1. เกิดจากทีวีเก่าเกินไป

6.2. โต๊ะญี่ปุ่นชำรุด

6.2.1. เกิดจากโต๊ะเก่ามากแล้ว

6.3. ขนาดห้องเล็กเกินไป

6.3.1. ไม่มีสาเหตุ

6.4. ไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิต

6.5. การแก้ปัญหา

6.5.1. แจ้งพี่เจ้าหน้าที่ให้มาดูแลแก้ไข

6.5.2. ทางวิทยาลัยควรซื้อโต๊ะญี่ปุ่นมาแทนของเดิม

7. ความปลอดภัย

7.1. ลุงยามดูแลไม่ทั่วถึง

7.1.1. ลุงแอบหลับเวลาทำงาน

7.2. เข้าออกหอพักง่าย

7.2.1. ลุงแอบหลับเวลาทำงาน

7.3. การแก้ปัญหา

7.3.1. ควรมีการอบรมยาม

7.3.2. จ้างยามให้มากขึ้น

8. ดาดฟ้า

8.1. ห้องน้ำใช้งานไม่ได้ ชักโครกกดไม่ลง

8.2. แสงสว่างไม่เพียงพอ เนื่องจากหลอดไฟเสีย

8.3. การแก้ปัญหา

8.3.1. ควรซ่อมห้องน้ำ

8.3.2. ควรติดไฟให้มากขึ้น