Den store Alliance

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Den store Alliance により Mind Map: Den store Alliance

1. Den store Alliance startede 1689

2. Da Ludvig 14. i 1661 blev enevældig fransk konge, havde landet Europas stærkeste hær. Og den skulle bruges, mente kongen!

3. Da krigen sluttede seks år senere blev blandt andet Franche-Comte nu i fransk land.

4. De sluttede sig sammen i et forbund mod den franske konge. Dette forbund fik for øvrigt navnet den store Alliance.

5. Efter elleve års krig blev der i foråret 1713 sluttet fred mellem solkongen og hans fjender. Hans barnebarn Filip fik lov at blive siddende som spansk konge.

6. Ludvig bliv født i den fransk by St Germain-en-Laye den 5 sebtember 1638.

7. Det var arvefølgekrig det hed krigen som de var i gang med.