Brainstorming

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Rocket clouds
Brainstorming により Mind Map: Brainstorming

1. Problems

1.1. Niet de juiste middelen

1.2. Val incidenten

1.3. Onverwachte dingen tegenkomen

2. Ideas

2.1. Gezellig inrichten

2.2. Geen witte jasjes

2.3. Elke zorgvrager een eigen kamer

3. Action Points

3.1. Ergonomisch

3.2. Hygiënisch

3.3. Goed voor de zorgvrager

4. Goals

4.1. Zorgvragers moeten het leuk hebben

4.2. Het moet hygiënisch zijn

4.3. Het moet gezellig zijn