登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Energi により Mind Map: Energi

1. Sport

1.1. Fodbold

1.2. Håndbold

1.3. Cykling

1.4. Løb

1.5. Svømning

1.6. Motion

2. Mad

2.1. Næringsstoffer

2.2. Energy Bar

2.3. Energi drik

2.4. Koffein

2.5. Protein

2.6. Mit diasshow

2.7. 2. Diashow

3. Naturlig Energi

3.1. Lyn

3.2. Vindmøller

3.3. Solsæller

4. Skole

4.1. Fysik/Kemi

4.2. Idræt

5. JQ

6. Vedvarende energi

6.1. Vand

6.1.1. Undervands drage, der sejler rundt under vandet i et 8. tal's form ved hjælp af tidevandets strøm.

6.1.2. Bølge energi kraft anlæg, der går op og ned på havets top, ved hjælp af bølgernes "op og ned" rytme.

6.1.3. Vindmølle på havets bund, som er en lang vinge med to vindmøller i vandet på hver side. De kan lave strøm til 1.800 familier

6.1.4. Dæmninger, der stør lige inden et vandfald og så er der et lille hul hvor en lille stråle vand siver ud, og ned på en slags mølle, som kaldes en tubine

6.2. Sol

6.2.1. Solens energi er den reneste og mest naturligste energi form på jorden. Solens energi kan findes overalt på jorden, og solen er livsvigtig for menneskerne fordi, den giver energi til planter, som giver ilt til os.

6.2.2. Solens energi kan fanges af mange ting, og nogle af de mest vellykkede eksperimenter er solcellen og solfangeren. Solcellen tager solens energi og laver den om til elektronik og strøm. Solvarmere tager solens energi og laver den om til varme, som f.eks. til varmt vand og radiatorer.

6.2.3. Sahara er verdens største ørken og ligger ved ækvator. Derfor er det et rigtig godt sted at sætte solceller og fange solens energi, fordi den skinner så meget der. Forskere mener at hvis man bare fanger 0,3 % af solstråler, er det nok til at forsyne hele Europa, men problemet er at få energien fra Sahara til Europa.

6.2.4. Solcelle fly. I Schweitz har man lavet et solcelle fly, som kun flyver på solens energi. Missionen er at flyve jorden rundt, og man har succesfuldt en test om at al den sol der kommer over skyerne, er nok til et døgn med nat.

6.2.5. Soldrevne skib, som også består af solceller, den blev lavet i Kiel i Tyskland. Missionen er også at sejle den 140.000 kilometer rute, jorden rundt.

6.2.6. I Sevilla i Spanien ligger den største solcelle anlæg med en masse solceller og to tårne. Man regner med at når det er helt færdigt, er der energi nok til selve hele byen Sevilla.

6.3. Jord

6.3.1. På Margrete Holm på Amager, ligger Danmarks største underjordisk vand suger anlæg. Der suger man varmt vand fra 2,5 kilometers dybde, og der kan man få mere end rigelig med vand, fordi undergrunden er fyldt med vand.

6.3.2. I Island er d kendte for de mange underjordiske kilder, og en sø med 37 grader varmt vand.

6.4. Vind

6.4.1. Overalt på jorden blæser vinden på et eller andet tidspunkt.

6.4.2. Vindmøller. Verdens største vindmølle industri er dansk, og vi har ca. 5000 vindmøller i det danske landskab. 20 % af Danmarks elforbrug er af vores vindmøller.

6.4.3. Når varmen fra solen skinder på de mange milliarder luft molekyler dannes der noget der kaldes kinesisk energi, så solens opvarmning skaber vinden og derfor energien. Jo hurtigere skyerne bevæger sig, jo mere energi får vi.

6.4.4. Jetstrømende. Jetstrømende blæser næsten konstant, højt på himlen, som mange fly bruger til at komme hurtigere fra a til b. Froskere har regnet, at hvis man fanger 1% af jetstrømendes vind, er det nok energi, til den energi vi bruger i dag.