Differentiëren

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Differentiëren により Mind Map: Differentiëren

1. Didactiek

1.1. werkvorm kiezen

1.2. werken in groepen

1.3. leerstijlen

2. Leerproces

2.1. motivatie

2.2. tempo

2.3. evaluatie

3. niveau

3.1. rekening houden met verschillende niveaus

3.2. leerweg bepalen

4. toetsing

4.1. digitaal toetsen

4.2. quiz

4.3. tempo