De ideale school van groep 1

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
De ideale school van groep 1 により Mind Map: De ideale school van groep 1

1. Organisatie

1.1. Bestuur

1.1.1. Directie

1.1.2. Afdelingshoofden

1.1.3. Teamleiders

1.2. Docenten

1.2.1. Onderwijzen

1.2.2. Ondersteunen

1.3. Coach

1.3.1. Begeleiding stagiaires

1.3.2. Begeleiding nieuwe docenten

1.3.3. Trainingen geven aan docenten en leerlingen

1.4. Leerlingbegeleider

1.5. Ouderraad

1.6. Leerlingenraad

1.7. Concierges

1.8. ICT-coördinator

1.9. stagiaires

2. Onderwijsaanbod

2.1. Algemeen onderwijs

2.2. Voortgezet onderwijs

2.3. alle niveaus

2.3.1. VMBO

2.3.1.1. Basisberoepsgericht

2.3.1.2. kaderberoepsgericht

2.3.1.3. gemengd

2.3.1.4. theoretisch

2.3.2. HAVO

2.3.3. VWO

2.4. klassikaal onderwijs

2.5. TTO

2.6. aandacht voor zelfstandig werken

2.7. aandacht voor groepsgewijs samenwerken

3. zorgstructuur

3.1. zorgcoördinator

3.2. decaan

3.3. mentoraat= 1ste aanspreekpunt voor leerlingen

3.4. Passend onderwijs

3.5. hulp bij huiswerk

3.6. Antipest-beleid

3.7. Dyslectiecoach

3.8. Socialmedia-beleid

3.9. externe professionele zorgbegeleiding

3.10. LWOO-leerlingen

4. inrichting school

4.1. mediatheek voor zelfstudie

4.1.1. stilteruimtes

4.1.2. groepsruimtes

4.2. kleine overzichtelijke klaslokalen

4.2.1. lichte kleuren die niet kunnen afleiden

4.2.2. goed binnenklimaat

4.2.3. veel licht

4.2.4. moderne inrichting

4.2.4.1. bijv. een digiboard

4.2.5. theorielokalen

4.2.6. Praktijklokalen

4.3. kantine/ aula

4.3.1. genoeg zitruimte

4.3.2. gezond eten

4.4. receptie

4.4.1. altijd bezet tijdens schooltijd

4.5. sporthal

4.5.1. modern

4.5.2. genoeg kluisjes

4.5.3. goed onderhouden materiaal

5. vakkenaanbod

5.1. verplicht Jaar 1&2

5.1.1. standaard vakkenpakket

5.1.2. Jaar 1&2

5.2. vrije keuzevakken Jaar 3 en hoger

5.2.1. Frans

5.2.2. Spaans

5.2.3. Klassieke talen

5.2.4. Levensbeschouwing

5.2.5. Verzorging

5.2.6. Informatica

5.2.7. Techniek

5.2.8. Muziek

6. Onderwijsvisie

6.1. Veilig leerklimaat

6.2. Samenwerkend leren

6.3. Excelleren

6.4. Elke mening telt! Iedereen is belangrijk!