Ideale school

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Ideale school により Mind Map: Ideale school

1. Vrije keuzevakken

1.1. Frans

1.2. Spaans

1.3. Klassieke talen

1.4. Levensbeschouwing

1.5. Verzorging

1.6. Informatica

1.7. Techniek

1.8. Muziek

2. Algemeen of bijzonder onderwijs?

2.1. Algemeen onderwijs

3. Soort onderwijs

3.1. Klassikaal onderwijs

3.2. Groepsgewijs samenwerken

3.3. Zelfstandig werken

3.3.1. Vrije keuze ruimte voor vakken waaraan leerlingen meer tijd aan willen spenderen.

3.4. Tweetalig Onderwijs (TTO)

4. Organisatie van de school

4.1. Directeur

4.2. Teamleider (onderbouw/bovenbouw)

4.3. Decaan

4.4. Docenten

4.5. Mentoren

4.6. Vertrouwenspersoon

4.7. Zorgcoördinator

4.8. Leerlingbegeleider

4.9. Dyslectiecoach

4.10. Stafmedewerkers

4.11. Conciërges

4.12. ICT coördinator

4.13. Medezeggenschapsraad

4.14. Ouderraad

4.15. Leerlingenraad

4.16. Klankbordgroepen

4.17. Stagiares

5. Inrichting school

5.1. Mediatheek voor zelfstudie

5.1.1. Stilteruimtes

5.1.2. ruimtes voor groepen

5.2. Kleine klaslokalen

5.2.1. Binnenklimaat moet goed zijn

5.2.2. Mooie kleuren (niet afleiden/niet saai)

5.2.3. Veel licht

5.3. ICT infrastructuur

5.3.1. Overal netwerk

5.3.2. Genoeg computers

5.3.3. genoeg plaatsen voor eigen laptop

5.4. Aula/kantine

5.5. Receptie

5.6. Sporthal

6. Welke vakken?

6.1. Verplicht

6.1.1. Nederlands

6.1.2. Engels

6.1.3. Duits

6.1.4. Lichamelijke opvoeding

6.1.5. Aardrijkskunde

6.1.6. Geschiedenis

6.1.7. Wiskunde

6.1.8. Biologie

6.1.9. Natuur- en scheikunde

6.1.10. Maatschappijleer

6.1.11. Economie

7. Niveaus

7.1. VMBO

7.1.1. Basisberoepsgerichte leerweg

7.1.2. kaderberoepsgerichte leerweg

7.1.3. gemende leerweg

7.1.4. Theoretische leerweg

7.1.5. (LWOO)

7.2. HAVO

7.3. Atheneum

7.4. Gymnasium

8. Soort school

8.1. Voortgezet Onderwijs