Hvad er god undervisning?

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Hvad er god undervisning? により Mind Map: Hvad er god undervisning?

1. Planlægning

1.1. Varierede undervisningsformer

1.2. Læringsmiljø

1.3. Fælles Mål

2. Udførsel

2.1. Tydelige voksne

2.2. engagement

2.3. Struktur

2.4. Personlige elevmål

2.5. Gensidig respekt

3. Evaluering

3.1. Summativ

3.2. Formativ

3.2.1. Mulighed for ændring/tilpasning af undervisning

3.3. Feedback

4. Almen didaktisk model for undervisningsplanlægning "De 7 hv-spørgsmål"

4.1. Hvordan

4.1.1. Mikro

4.1.1.1. Undervisningsplaner

4.1.2. Makro

4.1.2.1. Skolens dannelsesmæssige opgave

4.1.2.1.1. CKFér

4.1.2.1.2. Folkeskoleloven

4.1.2.1.3. Fælles mål

4.1.3. Meso

4.1.3.1. De pædagogiske rammer

4.2. Hvad

4.2.1. Fagligt indhold

4.2.1.1. Formel

4.2.1.1.1. Fælles mål

4.2.1.2. Uformel

4.2.1.2.1. Lærerens eget indhold

4.3. Hvem

4.3.1. Målgruppe/forudsætninger

4.3.1.1. Fagligt

4.3.1.2. Socialt

4.3.1.3. Personligt

4.4. Hvordan

4.4.1. Tæt kontakt med målgruppen, kendskab til den enkelte elevs kompetencer

4.4.2. Tilvalg af undervisningsmateriale

4.4.2.1. Didaktiske læremidler

4.4.2.2. Semantiske læremidler

4.4.2.3. Funktionelle læremidler

4.5. Hvorhenne

4.5.1. Afhænger af fag, emne, målgruppe og tilgængelighed

4.6. Hvornår

4.6.1. Planlægning, struktur, perspektiv og klasseledelse

4.7. I forhold til hvad

4.7.1. Evaluering

4.7.2. Metarefleksion

5. Teoretikere

5.1. Hilbert Meyer - tysk didaktiker og professor i skolepædagogik

5.1.1. 10 kendetegn for god undervisning

5.1.1.1. Rød tråd og struktur

5.1.1.2. Brug tiden på læring

5.1.1.3. Giv eleverne lyst til at deltage

5.1.1.4. Aktiver det, eleverne ved i forvejen

5.1.1.5. Sæt ord på hvad eleverne skal lære og hvorfor

5.1.1.6. Varier metoderne

5.1.1.7. Tag individuelle hensyn

5.1.1.8. Træn - igen og igen målrettet

5.1.1.9. Fysiske rammer

5.1.1.10. Sig, hvad du forventer