Det nye læringscenter - hvordan tænker vi samarbejde med læringsvejledere /kompetencepersoner?

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Det nye læringscenter - hvordan tænker vi samarbejde med læringsvejledere /kompetencepersoner? により Mind Map: Det nye læringscenter - hvordan tænker vi samarbejde med læringsvejledere /kompetencepersoner?

1. Samlested for læringsvejledere / kompetencepersoner

1.1. Kommunikation fra vejledere kunne gå igennem læringscenter

2. Holde møder med vejledere/kompetencepersoner/ledelse 4 årligt - læringscenter indkalder

2.1. Gerne fast mødedag hvert kvartal

2.2. mødes med vejledere i uge 33 kl 14-15.30

2.2.1. i læringscenter

2.3. møde med vejledere den første torsdag i hvert kvartal

3. Samlet ressourcer i forhold til læringsmål / de nye fælles mål

3.1. Hjælpe fagudvalg/teams

3.2. FFF grupper

4. Tydelig og moderne formidling til personalet

4.1. Brug af læringscentrets blog

4.2. Få dialog med personalet gennem blog

4.3. Oversigt over vejlederes tilbud via blog

4.4. overblik over vejlederens rolle

5. Tilbyde synlige forløb arrangeret af vejledere/kompetencepersoner i læringscentreret

5.1. indrette rum

5.2. få det omgivende samfund ind

5.3. Tænke i konkrete reformeksempler

6. Kurser for personalet

6.1. Melde workshops / netværk ud gennem læringscenter

7. Kompetencepersoner

7.1. I skal være formidlere på bloggen

7.2. Deltagelse i indretning af læringscenter

7.2.1. Et område til hvert kompetenceområde

7.2.1.1. opdatering hver 14 dag

7.2.1.2. Kalender hvor klassen kan booke sig ind

7.2.1.3. Man skal kunne se på kalender hvem der booker og så bloggen

7.2.1.3.1. Klasserne skal lave en beskrivelse af udstilling

7.3. Tage del i kvalificeringen af teams/fagudvalg

7.4. Opsætte synlige mål, som vi kan følge op på, måle og formidle om til forældre

7.5. Deltagelse i læringsevent for eleverne

7.6. møde med Jakob og Katja inden ferien og i uge 32

8. Synlighed over for eleverne / forældre

8.1. Vi skal tænke I, hvordan vi alle bliver synlige i elevernes "lærings" verden

8.2. Fortælle de gode historier om arbejdet til forældre

8.3. eleverne formidler til forældrene