La Literatura Dels Segles XVI - XVII

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
La Literatura Dels Segles XVI - XVII により Mind Map: La Literatura Dels Segles XVI - XVII

1. El Barroc

1.1. Autors

1.1.1. Francesc Fontanella i Garraver

1.1.2. Francesc Vicent Garcia i Torre

1.1.3. Josep Romaguera

2. El Renaixement

2.1. Autors

2.1.1. Cristòfor Despuig

2.1.2. Pere Serafí

2.1.3. Joan Pujol

3. La Il·lustració

3.1. Francesc Mulet

3.2. Joan Ramis i Ramis