Den Franske revolution

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Den Franske revolution により Mind Map: Den Franske revolution

1. 1789

1.1. 5. Maj - Stænderforsamling

1.2. 17. Juni - borgerne samler sig som en nationalforsamling

1.3. 20. Juni - Nationalforsamlingen aflægger Boldhuseden og nægter at skilles før en forfatning er sikret.

1.4. 27. Juni - Kongen accepterer stændernes samvirke.

1.5. 14. Juli - Stormen på Bastillen

1.6. 4.-5. August - Alle privilegier afskaffes officielt

1.7. 27. August - Nationalforsamlingen vedtager Menneskerettighedserklæringen af 1789.

1.8. 5. Oktober - Folketoget til Versailles, kongefamilien tvinges til at bo i slottet Tuilerierne, Paris.

1.9. 2. November - Staten inddrager kirkegodserne.

1.10. December: Assignater (værdipapirer mod sikkerhed i kirkegodser) indføres. 22. december: En valglov vedtages, dog ikke med almindelig stemmeret.

2. 1790

2.1. 12.-14. Juli - Ny kirke forfatning og Gejstligheden er under staten. årsdagen for Bastillen fejres

3. 1791

3.1. Juni: Kongefamilien forsøger flugt, men fanges og holdes under observation.

3.2. 27. august: Østrig og Preussen vedtager Pillnitz-deklarationen til støtte for den franske kongefamilie, hvilket i Frankrig betragtes som en indirekte angrebstrussel.

3.3. 21. september: Det nyvalgte franske konvent (parlament) mødes første gang.

3.4. November: Den første forfatning indføres.

4. 1792

4.1. Marts: Girondinpartiet under Jean-Marie Roland danner regering og arbejder for krig mod Østrig.

4.2. 20. april: Frankrig erklærer Østrig og Preussen krig, Revolutionskrigene begynder dermed.

4.3. 11. april: Den første guillotine rejses i Paris.

4.4. 13. juni: Girondinregeringen træder tilbage efter konflikt med kongen.

4.5. 11. juli: Nationalkonventet erklærer undtagelsestilstand ("Fædrelandet i fare").

4.6. 25. juli: En advarsel fra de fremrykkende tyske styrker til pariserne mod at antaste kongefamilien; den opfattes i Frankrig som bevis for kongens sympati for fjenden.

4.7. 10. august: Stormen på Tuilerierne, kongefamilien tages til fange.

4.8. 12. august: Feuillanternes klub bliver opløst og arrestordre udstedes på 841 af dens medlemmer. 2.-6. september: Septembermyrderierne i Paris.

4.9. 20. september: Kampen ved Valmy, den preussiske hær opgiver angreb på Paris.

4.10. 22. september: Frankrig bliver republik.

5. 1793

5.1. 21. januar: Ludvig 16. henrettes.

5.2. 1. februar: Frankrig erklærer England krig.

5.3. 7. marts: Frankrig erklærer Spanien krig.

5.4. Marts: Stor antirevolutionær opstand i Vendée (nedkæmpes 1794).

5.5. 10. marts: Revolutionsdomstolen oprettes.

5.6. 18. marts: Fransk nederlag ved Neerwinden.

5.7. 6. april: Velfærdsudvalget oprettes med Robespierre som leder.

5.8. 3. juni: Emigranternes godser sælges officielt på auktion.

5.9. 13. juli: Revolutionslederen Marat myrdes.

5.10. 23. august: Der foretages massemobilisering af alle mænd til hæren.

5.11. 27. august: Engelsk-spanske styrker besætter havnebyen Toulon (fordrives december).

5.12. 5. oktober: Revolutionskalenderen indføres (afskaffet 1806).

5.13. 5. september: Konventet accepterer officielt anvendelsen af terror.

5.14. 16. oktober: Eksdronning Marie-Antoinette henrettes.

5.15. 31. oktober: Størsteparten af Girondinernes ledere henrettes.

6. 1794