Ørkildskolen & Folkeskolereformen

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Ørkildskolen & Folkeskolereformen により Mind Map: Ørkildskolen & Folkeskolereformen

1. Større elevinddragelse

1.1. Forældresamarbejde

1.1.1. Kommissorium

2. Personale

2.1. Arbejdspladser

2.2. Arbejdstidsreglerne

2.3. Kompetenceudvikling

2.4. Teamsamarbejde

2.5. Diverse husketing

3. Læringscenter

3.1. Kommissorium

4. Ørkildskolens ambitioner

4.1. Indskoling

4.2. Mellemtrin

4.3. Inkluderende læringsmiljøer

4.4. Pæd. weekend

4.4.1. Trivsel

4.4.2. Fællesskab

4.4.3. Forskellighed

4.4.4. Læring

4.4.5. Praktisk / mussiske

4.4.6. Originale Ambitionsplancher fra Pæd. weekend

5. KFI

5.1. Kommissorieum

6. Idræt & bevægelse

6.1. Kommissorium

7. Understøttende undervisning

7.1. Lektiehjælp

7.1.1. Kommissorium

8. Den åbne skole

8.1. Kommissorium

9. Fransk og tysk undervisning

9.1. Kommissorium

10. Håndværk og design

10.1. Kommissorium

11. Madkundskab

11.1. Kommissorium

12. Længere og mere varieret skoledag

12.1. Udeskole

12.2. Læringsmål

12.2.1. Kommissorium

13. Engelsk fra 1. klasse

13.1. Kommissorium

14. Bedre undervisningsmiljø og ro i klassen

14.1. Trivsel

14.1.1. Kommissorium

15. Sciencestrategi

15.1. Kommissorium

15.1.1. Bilag fra gruppens arbejde

15.2. Bilag: Kommunal sciencestrategi

15.3. Noter fra sciencegruppemøde i september

16. Medie- og digitaliseringsstrategi

16.1. Kommissorium

16.1.1. Medie- og digitaliseringsstrategi. Arbejdsdokument

17. Kommissorier og vejledninger til arbejdet

17.1. Oversigt over kommissorier

17.2. Tidsplan for kommissorier

17.3. Arbejdsgruppefordeling

17.4. Folkeskoleloven - læs teksten

17.5. UVM - Den Nye Folkeskole

17.6. Vejledning til at skrive i et dokument

17.7. Vejledning til at skrive kommentarer til andre grupper

17.8. Vejledning til Mindmap - video

17.9. Vejledning til at skrive en kommentar til andre grupper - video

17.10. Brug for hjælp? Skriv her

17.11. PPT fra pæd. møde 15. januar

18. Fagudvalg per 1. august 2014

18.1. Nye Fælles Mål

18.2. Øget faglighed

19. Overordnede mål for Folkeskolereformen

19.1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

19.2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

19.3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.