Bevægelsesstrategi

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Bevægelsesstrategi により Mind Map: Bevægelsesstrategi

1. Film en skoledag i bevægelse

2. Forskningsbaseret bevægelsesundervisning

3. Uddannelse af lærerne i organisationsformer hvor bevægelse indgår som naturligt element.

4. Resourcepersoner ind i skolen.

5. Foreningslivet ind i skolen

6. Beskrivelse af indeområdets bevægelsesmuligheder.

7. Sæt skolen i bevægelse. Inspirationshjemmeside

8. Uddannelse af lærerne i ATK

9. Bevægelse i undervisningen skal ses som en del af en helhed.

10. Beskrivelse af nærområdernes bevægelses muligheder.

11. Bevægelsesmateriale lægger op til at arbejde i små grupper.

12. Bevægelse i undervisningen underbygges af værkstedsorienteret undervisning.