Helth

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Helth により Mind Map: Helth

1. Kap 3:

1.1. Spændende points

1.1.1. 3. For faste rammer kan hæmme produktiviteten og innovationen

1.1.2. 5: Strategisk selvledelse skal fremmes, hvis selvledelse skal give en gevinst

1.1.3. 2. det går meget på selv bestemmelse.

1.1.4. 5: For at skabe rammerne for selvledelse skal man ned på mikroniveau hh

1.1.5. 1: god klar definition

1.2. Spørgsmål og uklarheder

1.2.1. 2.kan man overhovedet tale om selvledelse? diskussion om man kan lede sig selv?

1.2.2. 1: Hvordan kan det anvendes i hverdagen

1.2.3. 2. Er dette ikke et skandinavisk fænomen.

1.2.3.1. 3. Empowerment begrebet er vestligt

1.2.3.2. 5: Det er meget dansk. Der er mere selvledelse i Danmark ift. Sverige fx

1.2.4. 1: er det primært anvendt i den offentlige sektor?

1.2.4.1. man kan sige at der er meget proces arbejde i det offenlige og dermed mindre mulighed for selvledelse.

1.3. 3. Hvordan finder man det rette nivau af management?

2. Kap 4

2.1. Spændende points

2.1.1. 5: Der er meget Stacey over "licens til kritik" ift. værdier og normer

2.2. Spørgsmål og uklarheder

2.2.1. 2.er ensartede holdninger som succeskriterie moralsk?

2.2.1.1. Grp 10 : Øøøhhh Ja :-)

2.2.1.1.1. Grp 4: jf s 87- Nej ikke nødvendigvis. jf. s. 84 linje 10 så ja

2.2.2. 5: Værdiledelse kan anvendes som motivationsfaktor?

2.2.3. 3. Hvordan ved man hvilke værdier man fokuserer på?

2.2.3.1. 5: Det kommer an på hvad man skal sælge og hvilken branche man er i. Det kommer også an på hvilke narrativer, der bliver fortalt i organisationen og alderen på organisationen

2.2.4. 2.det er repetition af andres teorier

3. Kap 6

3.1. Spændende points

3.1.1. 1: interessant emne, meget bredt

3.2. Spørgsmål og uklarheder

3.2.1. 2. ingen facitliste i kapitlet

3.2.2. 1: svært at anvende i praksis

3.2.2.1. Grp 4: Hvis man skal anvende coaching 1, så giver vi jer helt ret. Man kommer meget tæt på, og kan lave mere skade end gavn.

3.2.3. Grp. 4 Man kommer meget tæt på medarbejderne, hvilket kan være et problem da Leder/medarbejder relationen kan være påvirket.

3.2.3.1. der vil altid være inclusion og exclusion iht. Stacey

3.2.3.2. 3. Coaching er en intim-teknologi - Lederen kan pågrund af sin rolle aldrig rigtig blive en god coach

4. Kap 9

4.1. Spændende points

4.1.1. Grp. 4 Når man er midt i det hele er det svært at få overblikket. Men ved at træde lidt tilbage for man overblikket

4.1.2. 1: En af gevinsterne ved hdo er at evnen til at filosofere/reflekter over egen praksis

4.2. Spørgsmål og uklarheder

4.2.1. Grp. 4 Når man bruger coaching træder man pludselig meget tæt på personen, hvilket måske er på grænsen mellem coaching og terapi

4.2.2. Grp 4 Selv om man understreger ens pointe (se sig selv og hinanden fra andre vinkler s. 172) kan det væres svært at få ens pointer igennem.