Folkeskolens formål

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Folkeskolens formål により Mind Map: Folkeskolens formål

1. Humanistisk faglighed

1.1. Dansk

1.1.1. Kommunikative evner

1.1.2. Analytiske evner

1.2. Samfundsfag

1.3. Engelsk

1.3.1. Kommunikative evner

1.3.2. Analytiske evner

1.4. Kristendomskundskab/religion

1.5. Historie

2. Sociale kompetencer

2.1. Gruppearbejde

2.2. Lejrture

2.3. Frikvarter

3. Fysisk

3.1. Idræt

4. Kreativ/praktisk

4.1. Musik

4.2. Materiel design

4.3. Hjemkundskab

4.4. Billedkunst

4.5. Fantasi

5. Naturvidenskabelig faglighed

5.1. Matematik

5.2. Fysik/kemi

5.3. Natur/teknik

5.4. Geografi

5.5. Biologi

6. Udvikling af arbejdskompetencer

6.1. Lektielæsning

6.2. Gruppearbejde

6.3. Selvstændighed

6.4. Kreativitet

7. Udvikling af demokratisk livsholdning

7.1. Samfundsfag

7.2. Gruppearbejde

7.3. Medborgerskab

7.4. Lige muligheder

7.5. Forståelse for andre (inklusion)