Hvilke elementer er afgørende for lærere for at præstere en god undervisning?

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Hvilke elementer er afgørende for lærere for at præstere en god undervisning? により Mind Map: Hvilke elementer er afgørende for lærere for at præstere en god undervisning?

1. Kendskab til eleverne

1.1. Sociale egenskaber

1.2. Faglige egenskaber

2. Undervisningsplanlægning

2.1. De syv hv-ord

2.1.1. Hvad der skal læres

2.1.2. Hvorfor skal netop dette læres

2.1.3. Hvem skal skal lære det?

2.1.4. Hvordan lærer de det bedst

2.1.5. Hvor skal undervisningen foregå

2.1.6. Hvornår skal de forskellige aktiviteter finde sted

2.1.7. Hvordan indgår dette undervisningsforløb i forhold til resten af undervisningen

2.2. Undervisningsplan

2.2.1. Fælles mål

2.2.2. Trin mål

2.2.3. Slutmål

2.2.4. Læringsmål

2.3. Evaluering af undervisningen

2.3.1. Summativ

2.3.2. Formativ

2.3.3. Evalueringsreskaber

3. Metodemangfoldighed

3.1. Differentiering

3.2. Arbejdsformer

3.2.1. Klasseundervisning

3.2.2. Projektarbejde

3.2.3. Gruppearbejde

3.2.4. Individuelt arbejde

4. Vurdering af læremidler

4.1. Analyse

4.2. Faglig argumentation

4.3. Differentieringsmuligheder

4.4. Fagfagligt og almendidaktisk