Wat is een verzorgingsstaat?

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Wat is een verzorgingsstaat? により Mind Map: Wat is een verzorgingsstaat?

1. Anders

1.1. Vrije Marktmechanisme

1.2. Sociaal Democratisch Model

1.3. Planeconomie

2. Verzorgingsstaat

2.1. Overheid bemoeit zich actief met de welvaart en welzijn van de inwoners.

3. Solidariteit

3.1. Bereidheid in een groep of samenleving om risico's met elkaar te delen.

4. 3 pijlers

4.1. Goed onderwijs

4.2. Goede gezondheidszorg

4.3. Sociale zekerheid

4.3.1. Sociale zekerheidsstelsel

4.3.1.1. Mensen zijn hiermee verzekert van een inkomen bij welkloosheid, ziekte, ouderdom of arbeidsongeschiktheid.

5. Sociale rechtsstaat

6. Premies

7. Hoofdrolspelers

7.1. Burgers

7.1.1. Zelf verantwoordelijk voor werk, huis, school, kinderopvang.

7.2. Overheid

7.2.1. Verantwoordelijk:

7.2.1.1. Collectieve voorzieningen

7.2.1.2. Inkomen

7.2.1.3. Arbeidsomstandigheden

7.2.1.4. Arbeidsvoorwaarden

7.2.1.5. welzijn

7.3. werknemers- en werkgeversorganisaties

7.3.1. Vakbonden

7.3.2. Vakcentrale

7.3.2.1. CNV

7.3.2.2. FNV

7.3.3. Werkgeversorganisaties

7.3.4. Collectieve arbeidsovereenkomst