Emprèn!

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Emprèn! により Mind Map: Emprèn!

1. https://www.youtube.com/watch?v=Fshit6CPoos

2. Eines entrenar competència

2.1. Jr FLL 2n EP WeDo http://www.firstlegoleague.es/

2.2. JA Achievement 3r EP http://www.fundacionjaes.org/programas.htm

2.3. Jr FLL 4t EP Scratch http://scratchcatala.com/

2.4. FLL 3r ESO microFLL http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B4b1Mn4gTW0

2.5. FLL 3r ESO c SINTESI http://creditsintesi3r.blogspot.com.es/

2.6. Treball recerca 4t ESO http://recerquem.wordpress.com/ (Matemàtica fiinancera http://www.iefweb.org/educacio-financera/projecte-efec/)

2.7. Obert a altres Projectes

2.8. Eines útils creativitat en xarxa

2.8.1. http://scratch.mit.edu/

2.8.2. http://appinventor.mit.edu/

2.8.3. http://www.sketchup.com/

3. Quan?

3.1. 1r trimestre per FLL i Jr FLL

3.2. 2n trimestre 3r EP

3.3. 2n trimestre 4t ESO Treball Recerca

3.4. Dins el Nou Pla Estratègic 2014-2020

3.5. Equip de Millora Emprenedoria curs 13-14 + reunions ED :

3.5.1. Octubre EM+ED= entrega dossier

3.5.2. 5 Novembre ED reunió BCN

3.5.3. Gener presentar concurs Fòrum Impulsa PFdGI

3.5.4. Març presentació FI dGi

4. Què és?

4.1. Projecte emprenedoria que abarca tota l'escolaritat obligatòria

4.2. Respon a unes necessitats de la societat actual

4.3. Als reptes canviants de futur

4.4. Necessitat d'adaptabilitat als canvis

4.5. Necessitat de donar eines de treball i recursos als mestres i professors

5. Per què?

5.1. Per poder donar i avaluar eines d'emprenedoria i innovació als nostres alumnes en un món canviant i flexible (societat líquida)

5.1.1. 1- Autonomia personal

5.1.1.1. Autoestima i confiança

5.1.1.2. Esperit de superació

5.1.1.3. Responsabilitzar-se de les seves accions

5.1.1.4. Gestionar el treball de manera eficaç

5.1.2. 2- Lideratge

5.1.2.1. Habilitats en comunicació i negociació

5.1.2.2. Promoure el treball en equip

5.1.2.3. Assumir riscos

5.1.2.4. Mostrar energia i entusiasme

5.1.2.5. Influir positivament en els altres i generar implicació

5.1.3. 3- Innovació

5.1.3.1. Iniciar accions noves a partir de coneixements previs

5.1.3.2. Ser creatiu en idees , processos i accions

5.1.3.3. Generar canvi i obrir presepectives

5.1.3.4. Planificar i portar a terme projectes

5.1.3.5. Treballar la visió de futur

5.1.4. Habilitats empresarials

5.1.4.1. Definir l'objecte de negoci i la seva estratègia

5.1.4.2. Gestionar els aspectes econòmics i financers

5.1.4.3. Gestionar els recursos humans

5.1.4.4. Desenvolupar els processos vinculats a l'activitat

5.1.4.5. Utilitzar les estratègies de màrqueting i comunicació

5.1.4.6. Actuar amb responsabilitat social i sentit ètic (GOODWORK)

5.2. Per aconseguir que les aules es converteixin en espais creatius en què els alumnes puguin desenvolupar la seva creativitat

5.3. Per estimular els valors d'autonomia, iniciativa personal i esperit emprenedor

5.4. Per ensenyar a pensar, planificar i materialitzar projectes

6. Indicadors

6.1. Avaluant uns mateixos indicadors al llarg dels diferents cursos

6.1.1. a partir de rúbriques d'avaluació

6.1.1.1. http://es.fpdgi.org/upload/projecte/aprender-a-emprenderesp.pdf

6.1.2. Dianes d'autoavaluació

6.1.3. INFORME D'EMPRENEDORIA

6.1.3.1. Grau Clikedu

6.1.3.2. PORTFOLIO arxiu BD Clikedu

6.1.3.2.1. Prezi+vídeo+blog eines de 2n, 3r, 4t, 3r 4t eso

7. Extra Escolars

7.1. 1r a 4t Petits Enginyers

7.2. 5è a 4t ESO Robotica i Enginys

8. Imatge Coorporativa

8.1. Centre reconegut per la Fundació Scientia (FLL Center) http://www.firstlegoleague.es/index.php/ca/comunitat/fundacio-scientia

8.2. Copy Right Projectes Escola Vedruna

8.3. Web base dades Projectes premiats

8.3.1. Base dades RECERCA 4t

8.3.2. Base Dades Docents premiats (Guiteras)

8.4. Generar Valor diferencial

8.5. Difusió

8.5.1. interna

8.5.1.1. WEB escola

8.5.1.2. Reunións periòdiques ED

8.5.2. Externa

8.5.2.1. Mitjans Comunicació

8.5.2.2. CREACCIÓ Uvic + CC Osona

9. Enllaços d'interès

9.1. http://incev.cat/

9.2. Revolució Educativa ARA 5/5/13

9.2.1. Robinson= propers 30 a nys + graduats q tota la història

9.2.2. Gerver: educar pq els nens no necessitin cap

9.2.3. Gardner: Ensenyar a aprendre

9.2.4. Tonucci= les aules haurien de desaparèixer

9.2.5. Wagner= Necessites feina? inventa-te-la

9.2.6. Cardús= Mestres que transmetin expectatives

9.2.7. Zhao= enlloc d'empleats, emprenedors

9.2.8. Schank= l'escola ha de reproduir la vida real

9.2.9. Khan= la revolució de l'educació "online"

9.3. http://www.reaccio.eu/

10. B

11. Recorregut del projecte

12. Escoles emprenedores

12.1. http://es.fpdgi.org/upload/projecte/anexo-2013esp.pd

12.2. http://lacolactiva.wordpress.com/page/2

12.3. http://www.cmontserrat.org/

12.4. http://escolaemprenedors.org/

12.5. http://www.bizbarcelona.com

12.6. http://www.bfischool.org/learning/extra-curricular-programming/explainers/

12.7. http://sekbusinessexpo.wordpress.com

12.8. http://www.valorsdemprendre.org/ca/emprendre_a_primaria/escoles

12.9. http://www.sfbrightworks.org/

12.10. http://www.hightechhigh.org/

12.11. https://www.altschool.com/

12.12. http://www.nyas.org/

12.13. http://www.kipp.org/

12.14. https://www.worldpeacegame.org/the-book

12.15. http://wroxhamtla.org.uk/

13. QR