4.3 : De macht van de paus

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
4.3 : De macht van de paus により Mind Map: 4.3 : De macht van de paus

1. Investituurstijd

2. De strijd tussen de paus en de Duitse vorsten om het recht bisschoppen te mogen benoemen.

3. Geestelijke macht

3.1. Paus het hoofd van de christelijke kerk

3.2. Onder de paus : bisschoppen, daaronder : pastoors en kapelaans.

4. Geestelijkheid

4.1. Paus

4.2. Keizer

5. God had aarde geschapen en in drie standen ingedeeld

6. Wereldlijke en Geestelijke macht

6.1. Adel

6.1.1. Beschermde het land & besturing

6.2. 'de rest'

6.2.1. De boeren

7. Het oosters schisma

7.1. In 395 werd Romeinse Rijk

7.1.1. West-Romeinse Rijk

7.1.1.1. Andere meningen over de kerk dan het Oostenlijke-Rijk

7.1.2. Oost-Romeinse Rijk

7.1.2.1. Byzantijnse Rijk ontstaan

7.1.2.2. Veel succes op Balkan en Rusland

7.2. Scheiding in Chr. kerk , in Oost- en West Romeinse Rijk

7.3. 1054

7.3.1. Oosters-Schisma

7.3.1.1. De scheiding tussen de West-Europese kerk onder leiding van de paus in Rome en de oostelijke christenen.

7.3.1.1.1. --> Vanaf toen heette de oostelijke kerk de Grieks -orthodoxe kerk.

8. De hervormingsbeweging

8.1. Kritiek op de Paus in het westen op het niet-sobere leven van de monnikenen.

8.1.1. Hervormingsbeweging.

8.2. sommige pausen voorstander op beweging, andere vonden de kritiek op hun functioneren maar ''lastig''.

9. De investituurstrijd

9.1. Volgens het kerkelijk recht mochten de inwoners en priesters van een bisdom zelf hun bisschop kiezen.

9.2. Daarna benoemde de paus hem en schonk hem daarbij de tekenen van het bischopambt

9.2.1. Ring

9.2.2. Mijter

9.2.3. Staf

9.3. Onder Gregorius VII (1073-1085) , een groot van de hervormingbeweging, was de investituurstijd het felst.

9.4. Duitse koning Hendrik IV (1050-1106) bleef bisschoppen benoemen -- > paus Gregorius dooet koning in de kerkelijke ban

9.4.1. Winter 1077 bezocht Hendrik de Paus in Cassona om daar om vergissenis te vragen

9.4.1.1. Paus hief de ban op

9.5. Hendrik zette Gregorius af en benoemde een nieuwe paus: Clemens III

9.5.1. --> Door Clemens wordt Hendrik tot keizer gekroond.

9.5.1.1. Investituurstijd eindigt met Concordaat van Worms.

9.6. Verschillende Pausen zetten het dwangmiddel van de ban ook in tegen andere koningen

9.6.1. weinig effect.

9.6.1.1. In de volgende eeuwen zouden koningen invloed blijven uitoefenen op paus-en bisschops-benoemingen en zou de paus zich met staatszaken bemoeien

9.6.1.1.1. Geestelijke en wereldlijke macht nogsteeds niet helemaal gescheiden.