De Gouden Eeuw van Nederland.

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
De Gouden Eeuw van Nederland. により Mind Map: De Gouden Eeuw van Nederland.

1. 1588

1.1. Zeven gewesten van Utrecht gingen samenwerken. De Republiek der 7 verenigden Nederlanden.

2. Bestuur was in handen van de Regenten.

2.1. De meeste Regenten behoorde tot de handelselite.

2.2. Regenten waren de rijkste van heel Europa.

3. Steden werden bestuurd door een Vroedschap.

3.1. Zij benoemde andere Regenten.

3.1.1. Bijv. Burgemeester, Regenten.

4. Stadhouder had de hoogste functie in de provincie.

4.1. 5 provincies benoemden een stadhouder na de dood van Willem van Oranje.

4.1.1. De stadhouder was de machtigste man van de republiek.

4.1.1.1. Opperbevelhebber van het leger en de vloot

4.2. Friesland en Groningen gaven de voorkeur aan Afstammelingen van een neef van een prins.

5. Staten-Generaal.

5.1. Landsadvocaat was de belangrijkste in de Staten.

5.1.1. Voorzitter van Holland

6. Amsterdam was een belangrijke stad in de Gouden Eeuw.

6.1. Er was veel handel en welvaart in de stad.

6.2. Alle producten van de VOC kwamen aan in Amsterdam.

7. Nederlanders creërden een cultuur als het ware.

7.1. Grote schilders.

7.2. Meer mensen in de wetenschap.

7.3. Nederlanders waren heel erg slim.

7.4. Calvanisme was de officlië godsdienst.

7.4.1. Katholieke mochten er ook wezen nu.