NOT-Beurs

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
NOT-Beurs により Mind Map: NOT-Beurs

1. educatieve

1.1. rekenen

1.1.1. 61 uitgeverije

1.1.1.1. bijv. zwijsen

1.2. taal

1.2.1. 60 uitgeverije

1.2.1.1. bijv. eduforce

2. Passend onderwijs

2.1. casus willem

2.1.1. bijpassende materialen

2.1.1.1. bijv. grove/ fijne motoriek

2.1.1.1.1. BIG schrijfmateriaal

3. Digibord

3.1. nieuwe uitvindingen

3.1.1. bijv. Gynzy

4. Dyslexie

4.1. aanvullende materialen

4.1.1. ict materialen

4.1.2. leermiddelen

4.1.3. uitgeverije

5. Eigen

5.1. wat vind ik leuk

5.1.1. goed dat ze dit organisteren

5.1.2. po