Emne til akademisk opgave

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Emne til akademisk opgave により Mind Map: Emne til akademisk opgave

1. New Node

2. Tanker omkring rollen som vejleder i Web.2.0: Hvordan gør vi bedst brug af de nye web 2.0 teknologier i skolen. Hvad kræver det af lærerne og it vejlederne? Og hvilke nye kompetencer bliver der bedst brug for fremtiden? TS

3. Hvordan kan web 2 bruges i undervisningen?

3.1. Skolens tekniske forudsætninger. TS

3.2. Lærernes udfordringer TS

3.3. Vejlederens rolle. TS

4. Igennem mindmeister laves en fælles it plan for skolen, hvor der også fokuseres på den nye mediedidaktik. I løbet af skoleåret lave nogle medie uger for henholdsvis indskolingen, mellemtrinet samt overbygningen. Vi har ikke it til at hele skolen kan have medie uge på samme tid. kim

5. Det handler blandt andet om at kunne tyde nettet her tænker jeg på hvem er afsender og hvem er modtager, man skal opdrage eleverne til at være kildekritisk. Kim

6. Mål

6.1. Kunne vejlede kollegaer i brugen af Web 2.0 medier. Hjælpe dem til en it årsplan. Hvor man blandt andet kommer omkring begrebet "multimodale udtryk" kim

6.1.1. It-årsplan som reelt forslag til skolerne. Kunne være fedt, hvis hele eller dele af opgaven kan bruges i virkeligheden. Skoleledelsen er central i forhold til det Kim skriver med at "hjælpe dem til en it-årsplan". Nina

7. Tina: Hvorfor Web 2.0 i undervisningen?

7.1. En afdækning af de forskellige muligheder indenfor web 2.0. TS

7.1.1. skoletube, wikipedia, andre.

7.2. Fordele og ulemper ved Web.2.0 i undervisningen. TS

8. Problematik

8.1. Faghæfte 48 handler om hvad man skal forvente at eleverne skal kunne indenfor it når de forlader folkeskolen. Derfor kræver det at lærerne har kendskab til hvad begrebet web 2.0 betyder og hvordan man kan inddrage det i sin daglige planlægning af undervisning. Derudover skal man kunne inddrage elevernes it viden og hjælpe dem til at forstå hvilke konsekvenser det kan få hvis man ikke opnår en "god" it etik. Her tænker jeg blandt andet i brugen af facebook, arto med mere. Kim

9. Web 2.0. hvad er web 2.0. Vi skal kunne vejlede vores kollegaer i web 2.0, hvilket betyder at vi skal være skarpe til hvilke produkter der findes, hvilke pædagogiske hjælpemidler de kan bruge og tænke på at man på lærerværelset ikke får skabt et A og et B hold. Hvordan kan vi bidrage til at vores kollegaer har lyst og mod til at inddrage nye it værktøjer i planlægningen af deres undervisning. Kim

9.1. Herunder hvordan breder man viden ud, så flere bliver superbrugere af forskellige værktøjer? (Nina)

9.2. Hvordan sørger vi for at vi også fremadrettet er up to date med de nye programmer som opstår, når det hele nu går så stærkt? (Nina)

9.3. Hvor er balancen mellem Web 2.0 værktøjer og elektroniske læremidler? (Nina)

9.4. Hvordan får vi kollegaer til at betragte Web 2.0 som en fordel og ikke som ekstra arbejde? (Nina)

9.5. Inddragelse af ny cirkelmodel med evaluering i centrum. Fra Didaktik 2.0 side 58. (Nina)

10. Hej med jer.... Kan vi ikke aftale, at vi skriver vores navn ved det vi skriver - når vi nu ikke sidder sammen og brainstormer?? I øvrigt så synes jeg det ser rigtig godt ud , det som I har skrevet her. Selv er jeg nok mest til kollegadelen. Da jeg forestiller mig at den udfordring er den største når jeg vender tilbage på arbejde. (Nina)

11. Stilladsering af kollegaer: (Nina)

11.1. Interne kurser og workshops, idébank og deltagelse i deres undervisning. Nina

12. Hvordan får vi skabt en lærerkultur, hvor hovedparten af lærerne blive den rutinerede samt den habile i forhold til matrix modellen side 108 i didaktik 2.0