SWOT Analysis

JB
JO B

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
SWOT Analysis により Mind Map: SWOT Analysis

1. Styrkor

1.1. Vilka styrkor har vårt företag?

1.2. Vad tycker andra företag om våra styrkor?

2. Hot

2.1. Hur är vår lånebild sett till vår likviditet?

3. Svagheter

3.1. Affärsområden vi bör undvika

3.2. Vad tycker andra företag om våra svagheter?

4. Möjligheter

4.1. Trender inom våra affärsområden

4.2. Vilka är våra största möjligheter?