Copy of Hvad er ideologi

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Copy of Hvad er ideologi により Mind Map: Copy of Hvad er ideologi

1. Ideologi som redskab

1.1. En ideologi beskriver hvordan samfundet skal indrettes, men også hvordan samfundet skal se ud i fremtiden. Derfor indeholder en ideologi ofte et program for hvordan mennesket kan ændre på samfundet så det passer med ideologiens beskrivelse af fremtiden. Derfor bliver ideologi ofte til et kompas som samfundet kan styre efter

2. Et landkort over magten i samfundet

2.1. i alle samfund er der altid nogle som har magt og nogle som ikke har noget at skulle sige . Ideologi er et "landkort" som beskirver hvor/hvordan magten er fordelt.

3. flere ideologier på samme tid.

3.1. hvis de rige, og de fatige ikke kan bive eneige om magten er der flere ideologier. Hvis der er tvivl om samfundets, er der altid flere landkort, over samfundet. De rige og de fatige vil tit have forskellige kort.

4. Marxisme som ideologi

4.1. Ideologier ender altid på "isme", i Marxisme beskrives samfundet som at. politikerne og fabriks ejerne der bestemmer alt. Religion, kultur, kunst. Marxismen ønsker at bogerne tager over og bestemmer alt.

5. Den kolde krig handlede om ideologi

5.1. Under den kolde krig 1946-1989 var alle verdens lande delt op i to ideologier: Sovjetunionen, Kina og nogle mindre stater var inspireret Marxisme, mens USA og Vesteuropa troede på liberalismen som beskrivr sam