Kompetencer

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Kompetencer により Mind Map: Kompetencer

1. Fokusområde 1: Eksterne krav og tendenser

1.1. Skolerne

1.1.1. Faghæfte 48 - it integreret i fagene

1.1.1.1. Kompetencer der rækker udover de digitale læremidler

1.1.1.1.1. Perspektiv - Hvordan får elever og lærere kompetencer, der bringer it ind naturligt i hverdagen

1.1.1.2. Brug i it udover "strøm på bogen"

1.1.2. Børne og ungepolitik

1.1.2.1. Krav til alle!

1.1.2.1.1. Den røde tråd

1.2. 0-6 år

1.2.1. Eksterne krav?

1.2.1.1. pilotprojekt inden for området?

1.2.2. Marianne undersøger gode erfaringer/tiltag - næste gang

2. Fokusområde 2 – Nuværende situation

2.1. skoler

2.1.1. Kompetencer for lærerne

2.1.1.1. Web 2.0 som indsatsområde i kommunen

2.1.1.1.1. Temadage i kommunen

2.1.1.1.2. Udveksle viden omkring brug af it

2.1.1.1.3. Lærerworkshops på tværs af skoler

2.1.2. Kompetencer for eleverne

2.1.2.1. De håndværksmæssige kompetencer er på plads

2.1.2.1.1. Fokus på formidling/didaktik/mål

2.1.2.2. Få deres eksisterende kompetencer ind - og få noget parallelt ind

2.1.2.2.1. Respekt for at eleverne vælger værktøjer

2.1.2.3. Mediepatruljer

2.1.2.3.1. De kunne mødes på tværs af skoler

2.1.2.3.2. It-blog hvor eleverne underviser til hinanden --> video

2.1.3. Forældre

2.1.3.1. Gøre forældre til medspillere

2.1.3.1.1. Hvordan?

2.1.3.2. Bring your own device? - er det løsningen?

2.2. 0-6 år

2.2.1. kompetencer for pædagoger

2.2.1.1. dokumentation sammen med børnene - børnene kunne få kompetencer

2.2.1.2. Kunne pædagoger være med til lærerworkshops?

2.2.1.2.1. Hvordan bliver it brugt i indskolingen?

2.2.1.3. under udvikling - kompetencebank

2.2.1.3.1. Super perspektiv!

2.2.2. Kompetencer for børnene

2.2.2.1. Sociale kompetencer - vigtigt!

2.2.3. Perspektiv

2.2.3.1. Sprogtest - arbejde med sprog via Ipads

2.2.4. Forældre

2.2.4.1. Har forældrene de nødvendige kompetencer?

2.2.4.1.1. udfordringer omkring sproglige barrierer?

2.3. Vigtigt

2.3.1. Den kommende plan skal være penslet ud i dele - som der følges op på

2.3.1.1. Konstant udvikling

2.3.2. Ledelsen skal have fælles holdning til brug af it

3. Fokusområde 3 – Vision, mission, målsætninger og principper

3.1. 0-6 år

3.1.1. Kompetencer for børnene

3.1.1.1. Eksisterende kompetencer

3.1.1.2. Dokumentationen - levende på Ipad

3.1.1.2.1. Forældrene skal have adgang til det?

3.1.2. Kompetencer for lederne

3.1.2.1. Være aktive deltagere

3.1.2.1.1. Prioriteres på møder mellem de daglige ledere

3.1.3. Kompetencer for pædagogerne

3.1.3.1. Kunne lærerne hjælpe?

3.1.3.1.1. Fælles kompencebank for alle inden for 0-18 år?

3.1.3.1.2. I forhold til møde mellem lærerne og pædagoger

3.1.3.2. it-temadag for dagtilbud

3.1.3.3. kompetencebank - netværk

3.1.3.3.1. Inden for hele Furesø

3.1.3.3.2. Værktøjskasse inden for it

3.1.4. Kompetencer for forældrene

3.2. skoler

3.2.1. Kompetencer for lærerne

3.2.1.1. 5 timer til lærerne --> deltage i workshops o.lign.

3.2.1.2. Fælles tema it-workshop dag i kommunen

3.2.1.2.1. Opbygge kompetencebank udfra temadag

3.2.1.2.2. Tænke dagtilbud med i temadagen

3.2.1.3. It-vejledere --> mediepatruljer

3.2.1.3.1. Laves en fælles dag for mediepatruljer med inspiration

3.2.1.4. Det fagdidaktiske input til lærerne

3.2.1.4.1. Bruge faggruppemøder til vidensdeling at it-fagdidaktik

3.2.1.5. Udnytte gratis resurser bedst muligt

3.2.2. Kompetencer for eleverne

3.2.2.1. Mediepatruljer

3.2.2.2. Venskabssklasser - klasserne hjælper hinanden

3.2.2.3. Inklusion af "svage" elever

3.2.2.3.1. Brug i mediepatruljer - it-hjælpere

3.2.2.4. Elevernes eksisterende kompetencer

3.2.3. Kompetencer for lederne

3.2.3.1. Lederne skal have fokus på digitale kompetencer

3.2.3.1.1. Handlingsplaner - skal prioriteres

3.2.3.2. Integreret del i jobsamtaler

3.2.3.3. Ledelsen skal deltage i temadag

3.2.4. Kompetencer for forældrene

3.2.4.1. De skal informeres/overbevises til den rigtige vej

3.2.4.2. Informeres på skolebestyrelsesmøder

3.2.4.3. Fokusområde på et forældremøde

3.3. Vigtig pointe

3.3.1. Kompetencer i øjenhøjde er en fordel

3.3.2. Tilgængelighed

3.3.2.1. Kunne få fat på hinanden

3.3.2.1.1. Hvilken type intra-kontaktflade?

3.3.3. Konference 0-18 år (ledere, it-vejleder, vejledere, fagvejledere,

3.3.4. Pilotprojekt

3.3.4.1. Temadagen

3.3.4.1.1. repræsentation af bredt udvalg 0-18

3.4. kompetencer

3.4.1. Skabe en ny sammenhæng

3.4.2. præsentationskompetence/kommunikation --> arbejde sammen omkring lærermidler

3.4.3. Formidling

3.4.4. Informationskompetence

3.4.4.1. Tilegnelse af viden - kildebevidsthed

4. Fokusområde 4 – Indsatsområder

5. Inspiration