Organisationskultur for digital læring i Svendborg

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Organisationskultur for digital læring i Svendborg により Mind Map: Organisationskultur for digital læring i Svendborg

1. Undervisningens organisation

2. Skolens hverdag kontra elevernes virkelighed

3. Peter Senge organisations- og kulturteori

4. Digital læring

5. Den lærende organisation

6. Fremtidens læringskultur

7. Nyt digitalt udsigtspunkt

8. Det innovative læringsmiljø

9. Ny nordisk skole