Evaluering af digitale læremidler

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Evaluering af digitale læremidler により Mind Map: Evaluering af digitale læremidler

1. Didaktiske læremidler

1.1. Platforme

1.1.1. Indholdskvalitet

1.1.2. Omfang

1.1.3. Differentiering

1.1.4. Genbrugerlighed

1.1.5. Brugervenlighed

1.2. Forløb

1.2.1. Indholdskvalitet

1.2.2. Læringsudbytte

1.2.3. Differentiering

1.2.4. Genbrugelighed

1.2.5. Brugervenlighed

1.3. Didaktiske delelementer

1.3.1. Elevhenvendte materialer

1.3.1.1. Indholdskvalitetå

1.3.1.2. Tilgængelighed

1.3.1.3. Læringsudbytte

1.3.1.4. Differentiering/fleksibilitet

1.3.1.5. Genbrugelighed

1.3.2. Lærerhenvendte materialer

1.3.2.1. Indholdskvalitet

1.3.2.2. Læringsudbytte

1.3.2.3. Differentiering

1.3.2.4. Genbrugelighed

1.3.2.5. Brugervenlighed

2. Semantiske læremidler

2.1. Sagtekster: sagprosa, videoer og hjemmesider

2.1.1. Engagerende

2.1.2. Indholdskvalitet

2.1.3. Tilgængelighed

2.1.4. Brugervenlighed

2.1.5. Læringsudbytte

2.2. Sagtekster: animation og simulation

2.2.1. Brugerkontrol

2.2.2. Indholdskvalitet

2.2.3. Tilgængelighed

2.2.4. Brugervenlighed

2.2.5. Læringsudbytte

2.3. Æstetiske tekster: skønlitteratur, film og computerspil

2.3.1. Intensitet

2.3.2. Originalitet

2.3.3. Kompleksitet

2.3.4. Relevans

2.3.5. Tilgængelighed

3. Funktionelle læremidler

3.1. Samarbejde

3.2. Effektivitet

3.3. Tilgængelighed

3.4. Genbrugerlighed

3.5. Brugervenlighed

4. Alle noter er citater fra: "Pjece - Evaluering_af_digitale_læremidler" læremiddel.dk. (2012).Læs mere her: