Informationskompetence

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Informationskompetence により Mind Map: Informationskompetence

1. Forventninger og krav

1.1. Fælles Mål

1.2. Arbejdsmarkedet

2. Elev og lærer

2.1. Søge information

2.2. Samle information

2.3. Strukturere information

2.4. Sammenligne information

2.5. Multimodal literacy

2.6. Vejleder/facilitator (primært læreren)

2.7. Ikke kun modtager, men også producent

3. Dannelse

3.1. Etik

3.2. Analyse

3.2.1. Kildekritik

3.2.2. Afsender- og modtagerforhold

3.3. Identitet